On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Mathematics > Bachelor's degree, first cycle programme, Mathematics

Bachelor's degree, first cycle programme, Mathematics (S1-MAT)

(in Polish: Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Matematyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju matematyki i ich zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują matematykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów na kierunku matematyka studenci zdobywają wiedzę z zakresu klasycznych teorii i działów matematyki wyższej: teorii mnogości i logiki, analizy rzeczywistej (w tym rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych), geometrii z algebrą liniową, algebry, topologii, teorii miary i rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równań różniczkowych zwyczajnych.

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Studenci uczą się niestandardowego podejścia do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego.

Pracodawcy uważają, że matematyk, z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać. Dlatego absolwenci matematyki znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle, np. jako statystycy lub analitycy danych.

Studia dają także możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, statystyka, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

Na kierunku są oferowane dwie specjalności: matematyka ogólna oraz międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne.

Matematyka ogólna to ścieżka prowadząca do uzyskania standardowego dyplomu licencjata matematyki.

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM) to studia na dwóch kierunkach w ramach specjalności prowadzonych wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Studia te mogą podjąć jedynie studenci zakwalifikowani zarówno na matematykę, jak i na ekonomię, którzy w przy rekrutacji na każdym z kierunków (ekonomia i matematyka) uzyskali co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych. To wymagająca ścieżka, dająca możliwość uzyskania dyplomów zarówno z matematyki, jak i ekonomii.

Studenci specjalności uczestniczą w zajęciach na obu kierunkach studiów i zaliczają (niemal) wszystkie przedmioty z programów studiów I stopnia na matematyce i ekonomii. Więcej szczegółów (w tym siatki zajęć) na stronach obu wydziałów.

Kierunek matematyka jest prowadzony przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a kierunek ekonomia przez Wydział Nauk Ekonomicznych. Oba kierunki:

  • posiadają certyfikat “Doskonały kierunek - doskonałość w kształceniu” przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną;
  • zajęły w 2022 r w swoich kategoriach I miejsce w kraju w rankingu magazynu Perspektywy.

Liczba miejsc na specjalizacji jest ograniczona.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in mathematics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the first-cycle degree programme in Mathematics in Annex No. 84 (1st cycle Annexes) to Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of 8 May 2019 on degree programmes at the University of Warsaw (UW Monitor 2019, No. 128 as amended).
On completing this curriculum the student:
- has basic mathematical knowledge including logic and set theory, linear algebra, mathematical analysis (including measure theory and complex analysis), differential equations, topology, group, ring and module theory, probability theory, statistics;
- is able to use abstract objects and constructs, carry out rigorous reasoning, formulate and verify hypotheses as well as formulate and edit scientific and popular texts in Polish and foreign languages in a communicative, logical and precise manner;
- can use a selected programming language, is familiar with basic programming constructs, algorithms and data structures.

More details in the study programme available on the web pages: https://monitor.uw.edu.pl and: www.mimuw.edu.pl

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kint - E-learning course
lab - Lab
sem - Seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Mathematics, 1st semesterECTSlectclkintlabsemexam
Mathematical analysis I.1106060g
Linear algebra and geometry I1030 or 6060g
Introduction to mathematics93030 or 60e
Introduction to computer science I5.53030e
Intellectual property rights - basic course0.54c
Workplace health and safety0.54c
Physical education030c
Total:35.51241804
Mathematics, 2nd semesterECTSlectclkintlabsemexam
Mathematical analysis I.2106060e
Linear algebra and geometry II106060e
Introduction to computer science IIe
General university courses1, 2330g
Total:23150120

1 - Grading or Egzamination

2 - General university courses

Mathematics, 2nd gradeECTSlectclkintlabsemexam
Mathematical analysis II.1106060e
Algebra I7.53045e
Topology I7.53045e
Mathematical analysis II.27.53045e
Computational Mathematics7.5303015e
Probability theory I7.53045e
Ordinary differential equations I7.53045e
Physical education060c
General university courses1, 2660g
Total:6130037515

1 - Grading or Egzamination

2 - In total, after 2nd year in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Mathematics, 3rd gradeECTSlectclkintlabsemexam
Statistical data analysis16301530e
Analytic Functions of One Complex Variable63030e
Optional courses236180180e
Proseminar3260c
Bachelor thesis83030
Foreign language exam (B2)2e
Total:602702553060

1 - or Statistics

2 - Six courses from the group Optional, 6 ECTS each.

3 - Proseminars for mathematics

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/