On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Computer Science > Master's degree, second cycle programme, Computer Science

Master's degree, second cycle programme, Computer Science (S2-INF)

(in Polish: Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Limit miejsc w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej: 10

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia podstawowy nacisk kładzie się na naukę twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności budowania uogólnień i stawiania pytań. Absolwenci studiów II stopnia nabywają dużą sprawność nie tylko w posługiwaniu się wybranymi technologiami informatycznymi, ale potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności także w zastosowaniach niezwiązanych ze studiowaną dyscypliną, na przykład w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodach wymagających znacznej wiedzy z zakresu informatyki, potrzebnej na przykład do nadzorowania dużych projektów informatycznych i kierowania zespołami programistów. Jednocześnie studenci są włączani do badań prowadzonych na uczelni, co umożliwia dobre przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Studia drugiego stopnia mają zindywidualizowany charakter. Niewielka liczba przedmiotów obowiązkowych i szeroka oferta zajęć do wyboru, umożliwia absolwentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych działów informatyki.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in informatics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the second-cycle degree programme in Computer Science in Annex No. 66 (2nd cycle Annexes) to Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of 8 May 2019 on degree programmes at the University of Warsaw (UW Monitor 2019, No. 128 as amended).

On completing this curriculum the student:
- has advanced knowledge and skills in selected branches of computer science, including: computational complexity, logic in computer science, programming languages, artificial intelligence and machine learning, and concurrent and distributed programming, as well as in related branches of mathematics;
- has been prepared to supervise and critically analyse major IT projects;
- is able to creatively solve problems, build generalisations and pose questions, while being aware of the significant limitations of modern computer techniques;
- can skillfully use selected IT technologies also in applications unrelated to their field of study, for example in interdisciplinary research teams.

More details in the study programme available on the web pages: https://monitor.uw.edu.pl and: www.mimuw.edu.pl

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
lab - Lab
sem - Seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year in computer scienceECTSlectcllabsemexam
Logics for computer scientists6303015e
Compiler construction9303030e
Ideas and informatics330c
Computational complexity63030e
Elective courses: concurrent and distributed programming63030e
Elective courses124120120e
Master seminar660c
Total:602702404560
Second year in computer scienceECTSlectcllabsemexam
Elective courses130150150e
General university courses2, 3660g
Master seminar660c
Master thesis18
Total:6021015060

1 - Five courses from the group Elective courses for computer science, 6 ECTS each.

2 - Grading or Egzamination

3 - In total, in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/