On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Italian Studies > Italian studies, full-time second cycle programme

Italian studies, full-time second cycle programme (S2-FLIT)

(in Polish: Filologia włoska, studia stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish, Italian
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia II stopnia w Katedrze Italianistyki trwają cztery semestry i pozwalają uzyskać stopień magistra filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem zarówno studiów italianistycznych I stopnia, jak i innych kierunków. Warunkiem podjęcia nauki jest znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania, rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od poziomu C1 do poziomu C2
  • proseminaria i seminaria magisterskie – językoznawcze i literaturoznawcze
  • wykłady kierunkowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka
  • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu DITALS, który daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Katedra Italianistyki korzysta z sal dydaktycznych w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Italian Studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Learning outcomes:
I. Knowledge
Graduate students have profound knowledge and comprehension of:
1. selected aspects of the history of literature and Italian language;
2. selected historical, social and cultural aspects of Italy;
3. subject and methodological specifics of the discipline;
II. Skills
Graduate students are able to:
1. carry out an in-depth analysis of a literary work with the application of diversified methods;
2. formulate and analyse the research problems through the choice of appropriate selection of sources, and apply methods and tools suitable for the discipline;
3. touch on specialist topics, present their opinions and arguments, hold discussions in the Italian language;
4. read and comprehend specialist and source texts in the Italian language;
5. prepare and author papers, including diploma dissertation in the Italian language;
6. effectively communicate in Italian at C2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages
III. Social competences
Graduate students are prepared to:
1. participate in cultural life, and fulfil social responsibilities.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
c/g - Pass/fail or grading
e - Examination
g - Grading
First year of Italian studiesECTSlectclexam
Language problems in translation practicee
Practical Italian C11g
Translatione
General university courses4
6
15
16
Total:41

1 - Required for conditional promotion.

Second year of Italian studiesECTSlectclexam
Italian Language - Level C2 Exam1e
Practical Italian1c/g
General university courses6
14
20
12
Total:52

1 - Required for conditional promotion.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/