On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Italian Studies > Italian studies, full-time first cycle programme

Italian studies, full-time first cycle programme (S1-FLIT)

(in Polish: Filologia włoska, studia stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish, Italian
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
  • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
  • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Katedra Italianistyki korzysta z sal dydaktycznych w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Italian Studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Learning outcomes:
I. Knowledge
Graduate students have comprehensive areas of knowledge regarding:
1. relationship between the Italian Philology and other disciplines of Humanities, including in particular the study of art, culture, and religion;
2. basic methods of literary criticism;
3. the history of Italian literature (tendencies, and movements of the following periods, the main authors and their work);
4. the most significant events in Italian history and crucial aspects of culture and the Italian language;
5. basic concepts of the descriptive grammar of Italian (phonetics, phonology, morphology, syntax);
6. basic concepts and rules concerning copyright and intellectual property rights.
II. Skills
Graduate students are able to:
1. read and comprehend texts in Italian;
2. air their own views and opinions, discuss, and present prepared issues in Italian;
3. prepare and author papers in Polish and Italian (midterm and final papers, bachelor’s thesis) through the use of appropriate methods and selection of suitable sources;
4. effectively communicate in Italian at C1 level according to the Common European Framework of Reference for Languages.
III. Social competences
Graduate students are prepared to:
1. a critical evaluation of their own knowledge and skills, understand the need for constant self-improvement and development;
2. participate in cultural life, and fulfil social responsibilities.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kint - E-learning course
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/