On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Biophysics > Biophysics, full-time, first cycle programme

Biophysics, full-time, first cycle programme (S1-PRK-BIO)

(in Polish: Biofizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program studiów

  • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne, nauki biologiczne;
  • studia interdyscyplinarne;
  • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW;
  • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych;
  • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych;
  • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW;
  • praktyki zawodowe w ramach studiów;
  • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5).

Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i elementami nauk medycznych. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. Kształcenie przygotowuje do stosowania i rozwijania metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł, makromolekuł i ich układów. Kierunek rozwija umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób, projektowaniu nowych leków, terapii i metod diagnostycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci uzyskują kompetencje stosowania metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych, rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania nowych molekuł i makromolekuł o pożądanych właściwościach pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Potrafią także praktycznie wykorzystać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznym i diagnostycznym.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Biophysics

Access to further studies:

second cycle programme

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/