On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Architecture of Information Spaces > Architecture of Information Spaces, extramural studies, first-cycle programme

Architecture of Information Spaces, extramural studies, first-cycle programme (NZ1-API)

(in Polish: Architektura przestrzeni informacyjnych, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Opis programu studiów

Architektura przestrzeni informacyjnych to zrównoważony program nauczania na temat zastosowania nowoczesnych technologii w tworzeniu i optymalizacji cyfrowych usług informacyjnych dla kultury, edukacji i biznesu.

Treści programowe koncentrują się wokół czterech grup zagadnień: architektura informacji, zarządzanie informacją, użytkownicy informacji i instytucje informacji.

 1. Architektura informacji to działalność badawcza i praktyczna skupiona na projektowaniu sieciowych usług informacyjnych (serwisy www, aplikacje mobilne, kolekcje cyfrowe) oraz analizie ich użyteczności i doświadczeń użytkownika (User Experience). Architektura informacji to wieloaspektowa perspektywa na projektowanie sieciowych usług informacyjnych, która uwzględnia aspekt estetyczny, interakcję człowiek-komputer oraz metody organizacji wiedzy.
 2. Zarządzanie informacją koncentruje się na sterowaniu procesami związanymi z przepływem informacji w organizacjach i systemach informacyjnych. Zagadnienia te obejmują metody i strategie pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w instytucjach i organizacjach również z sektora komercyjnego.
 3. Obok aspektu technicznego i strategicznego jednym z kluczowych obszarów w programie studiów są przedmioty poświęcone człowiekowi i sposobom pozyskiwania i wykorzystania przez niego informacji. Treści te koncentrują się na problematyce potrzeb i zachowań informacyjnych i ulokowane są perspektywie nauki o informacji oraz psychologii poznawczej.
 4. Dopełnieniem tych treści programowych są zagadnienia poświęcone funkcjonowaniu i zarządzaniu tzw. instytucji informacji, czyli wszelkich form organizacyjnych, w których informacja odgrywa kluczową rolę w ich działalności. Dotyczy to zarówno bibliotek, archiwów, galerii i muzeów, ale również administracji publicznej oraz sektora komercyjnego. Ta grupa zagadnień uwzględnia analizę rynku instytucji informacji, ich form organizacyjnych oraz projektowania usług informacyjnych.

Treści programowe realizowane na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych mieszczą się w obszarze nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, nauki socjologiczne), nauk ścisłych i technicznych (informatyka) oraz nauk humanistycznych (historia, językoznawstwo).

Cechy programu studiów

Program studiów uwzględnia grupy przedmiotów obieralnych, które pozwalają studentowi na pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w obszarach kluczowych dla kierunku. Są to moduły związane zarówno z zastosowaniem nowoczesnych technologii do projektowania serwisów www, analizy i wizualizacji informacji, jak również z badaniami użytkowników i instytucji informacji.

Duży nacisk został położony na wiedzę i umiejętności związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w przetwarzaniu i prezentowaniu informacji.

Praktyki studenckie

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z podmiotami działającymi na rynku cyfrowych usług informacyjnych oraz umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się ze specjalistami z tej dziedziny. Podmioty, o których mowa mogą funkcjonować zarówno na rynku komercyjnym jak i w administracji rządowej i publicznej, w sektorze nauki, oświaty czy też kultury. Są to np. firmy świadczące usługi w zakresie projektowania serwisów www, aplikacji mobilnych, badania User Experience, agencje marketingu elektronicznego i mediów społecznościowych, redakcje portali internetowych. Dla sektora publicznego są to instytucje oferujące cyfrowe usługi informacyjne w postaci systemów informacyjnych i baz danych dokumentujących ich działalność statutową, np. biblioteki, galerie, muzea i archiwa a także organy administracji publicznej świadczące tego typu usługi informacyjne.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany m.in. do:

 • identyfikowania kontekstów realizacji procesów informacyjnych;
 • prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników;
 • identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych;
 • projektowania systemów i usług informacyjnych;
 • współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentowi studiów na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych podjąć i dobrze wykonywać prace związane z przetwarzaniem, prezentacją i obiegiem informacji w:

 • instytucjach kultury (biblioteki, muzea, galeria, archiwa),
 • instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje itp.),
 • organizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwa).

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności pozwolą na pracę jako:

 • architekt informacji,
 • analityk informacji,
 • analityk danych,
 • specjalista ds. metadanych,
 • menedżer informacji,
 • projektant User Experience,
 • redaktor serwisów internetowych,
 • specjalista ds. mediów społecznościowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Bachelor's degree in architecture of Information Spaces

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands:
1) the subject specificity, theory, methodology, and place in the field of humanities of book and information science, in an in-depth manner
2) the theory and research methodology of related disciplines appropriate to the field of study, to the extent corresponding to cooperation and/or interdisciplinary inspiration
3) the specialist terminology of book and information science and related disciplines appropriate to the field of study
4) methods of analysis and interpretation of cultural products appropriate for selected research traditions, theories or schools of book and information science and related disciplines
5) principles of operation of information systems, both general and narrowed down to specific area or context of research and/or professional activity
6) history, principles and forms of operation of various information and cultural institutions, including the processes of creating, managing and assessing the quality of information resources as well as procedures and tools for accessing them
7) basic strategies and methods of information retrieval and verification of its quality and reliability
8) methods, forms, and psychological and social conditions of communication with recipients/users of information
9) basic concepts and principles of intellectual property and copyright protection as well as forms of development of individual entrepreneurship applicable to broadly understood information activity and training of information competences.
Skills: The graduate can
1) apply theories, terminology and research methods from the field of book and information science, as well as related disciplines appropriate to the field of study, to design and implement research and professional tasks
2) independently search, analyze and evaluate sources in terms of their reliability and credibility, as well as select and use information retrieved from these sources for their own and other users’ needs, and introduce them into the flow of information using classic and social media
3) identify types and basic features of knowledge organization systems as well as identify and analyze information needs and information behavior of their users
4) conduct educational, animation and promotional projects related to information and/or cultural activity, including training of information competences
5) analyze the functioning of institutions and/or departments conducting information activity, and assess effectiveness of information and cultural services
6) communicate in the scope of their field of study in both oral and written forms, using basic theoretical approaches as well as proper terminology and information sources
7) use a foreign language at the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages
8) plan and organize individual and team work in the area of information and/or cultural projects
9) independently acquire new knowledge and skills to identify and solve practical and theoretical problems in the field of book and information science, in particular the architecture of information spaces.
Social competences: The graduate is ready to
1) critically evaluate knowledge necessary to carry out research and/or professional tasks in the field of book and information science and disciplines related to the architecture of information spaces
2) fulfill their professional social obligations, related to information activity and participation in culture
3) comply with the ethical principles of the information worker
4) carry out the entrusted tasks, working in a team and fulfilling many roles, including that of a leader.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/