Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Studia międzydziedzinowe MISH > Indywidualne studia międzydziedzinowe - Data Science and Business Analytics w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia

Indywidualne studia międzydziedzinowe - Data Science and Business Analytics w ramach MISH, stacjonarne, II stopnia (S2-PRK-DSBA-MISH)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczalnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/