Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting) > Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)

Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) (S2-FIR-ANG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości w zakresie finansów ilościowych

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 znajomość zjawisk finansowych poszerzona o podstawy ekonomiczne oraz umiejętność ich rygorystycznego analizowania, przedstawiania oraz oceny,
 umiejętność zarządzania ryzykiem i jego modelowania z wykorzystaniem metod ilościowych, a także zarządzania portfelem aktywów w zmieniających się warunkach rynkowych,
 zdolność sprawnego poruszania się w świecie skomplikowanych modeli wyceny instrumentów pochodnych, umiejętność ich wyceny i oceny ryzyka inwestycyjnego z nimi związanego,
 umiejętność opracowania i optymalizowania systemu inwestycyjnego bazującego na sygnałach generowanych automatycznie; umiejętność wdrożenia takiego systemu w praktyce i właściwej oceny i zarządzania ryzykiem związanym z takim systemem,
 dzięki umiejętnościom programistycznym (C++, R CRAN) oraz wiedzy z zakresu metod statystycznych i ekonometrycznych potrafi zastosować i zaimplementować w praktyce rozwiązania modelowe,
 znajomość i rozumienie celów, kontekstu oraz znaczenia standardów etycznych i regulacji prawnych na rynkach finansowych,
 znajomość najnowszych osiągnięć analitycznych i trendów w światowej literaturze finansowej,
 sprawne posługiwanie się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie zarządzania ryzykiem, procesów inwestycyjnych oraz narzędzi ilościowych,
 przygotowanie do objęcia stanowisk analitycznych i wykonawczych w sektorze finansowym w kraju i zagranicą
 przygotowanie do realizacji samodzielnych projektów badawczych i analitycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 35
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 49
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 36

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/