Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting) > Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), niestacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)

Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), niestacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) (NW2-FIR-ANG)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: angielski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia Quantitative Finance oferują unikalny program prezentujący finanse ilościowe z perspektywy najnowszych osiągnięć naukowych i doświadczeń instytucji finansowych. Jest on skierowany do absolwentów studiów I stopnia wyższych uczelni zagranicznych i krajowych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami finansowymi (szczególnie z tymi zajmującymi się zarządzaniem aktywami), organami regulującymi i sprawującymi nadzór nad tymi instytucjami oraz innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku finansowo-bankowym zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Podstawowym celem specjalności jest przekazanie wiedzy teoretycznej z dziedziny finansów ilościowych w połączeniu z wiedzą praktyczną uwzględniającą najnowsze trendy we współczesnym systemie finansowym. Większość przedmiotów w nowym programie uwzględnia te dwa elementy jednocześnie: wstęp teoretyczny (omawiający niezbędne modele, teorie i narzędzia) oraz praktyczne rozwinięcie tematyki w świecie rzeczywistych finansów, co sprawia, że przyszli absolwenci potrafią implementować określone modele i teorie finansowe na rynkach kapitałowych. Połączenie teorii i zastosowań umożliwia studentom podejmowanie niezależnych decyzji na podstawie danych dostarczanych przez rynki finansowe. Wykorzystują oni narzędzia i techniki dynamicznie rozwijające się w nowoczesnych finansach, gdzie cyklicznie pojawiające się zawirowania na rynkach kapitałowych najlepiej pokazują brak specjalistów z wystarczającą wiedzą w tym zakresie.

W szczególności w ramach przedmiotów ekonomicznych student zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro. Ma również zaawansowaną wiedzę matematyczną, niezbędną do zrozumienia skomplikowanego świata nowoczesnych finansów, a jednocześnie poznaje ekonometrię finansową, zarówno na poziomie dziennych szeregów czasowych, jak i zaawansowanych analiz na danych wysokiej częstotliwości. Student specjalności Quantitative Finance ma rozszerzoną wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania skomplikowanych modeli wyceny instrumentów pochodnych dla każdej kategorii aktywów bazowych (akcje, indeksy, obligacje, waluty, towary) oraz wie, w jaki sposób wykorzystywać instrumenty pochodne w celach hedgingowych, arbitrażowych, jak i spekulacyjnych. Dysponuje także wiedzą z dziedziny zarządzania (w tym portfelem aktywów w zmieniających się warunkach rynkowych), oceny i modelowania ryzyka (rynkowego, kredytowego i operacyjnego), tworzenia i testowania automatycznych strategii inwestycyjnych, opartych na dowolnych teoriach i narzędziach z szeroko pojętych finansów (analiza techniczna i fundamentalne, modele makroekonometryczne i ekonometria finansowa, itp.). Student ma wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i oceny sprawozdań finansowych zgodnie z US GAAP i IFRS. Student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą wyceny instrumentów akcyjnych i udziałowych oraz orientuje się w najnowszych osiągnięciach literatury naukowej poświęconej finansom ilościowym i ekonometrii finansowej.

Podstawową zaletą specjalności Quantitative Finance jest przejście od ogółu do szczegółu i skupienie się konkretnie na tematyce finansów ilościowych, niezbędnych przy jakimkolwiek zaawansowanym podejściu do modelowania rynków finansowych. Dodatkową zaletą tej koncepcji jest jej unikalność na polskim rynku edukacyjnym, dzięki czemu już na wstępie przyszli absolwenci zyskują na rynku pracy istotną przewagę nad "konkurencją".

Po pierwsze, dostają studia skupiające się w pełni na finansach ilościowych i ekonometrii finansowej. Po drugie, mają możliwość studiowania w języku angielskim. Po trzecie, mają możliwość zapoznania się z tymi tematami z perspektywy praktycznego wykorzystania poznanych narzędzi i teorii w praktyce inwestycyjnej. Ponadto, szczegółowy program studiów został zaprojektowany w ten sposób, aby umożliwić studentom skuteczne przygotowanie się do egzaminów umożliwiających zdobycie licencji: CFA, Maklera Papierów Wartościowych, Doradcy Inwestycyjnego. Zdanie tych egzaminów umożliwia studentom sygnalizowanie przyszłym pracodawcom ponadprzeciętnych umiejętności, które skutecznie wyróżniają ich na rynku pracy.

Studia Quantitative Finance przygotowują absolwentów do praktycznej kariery w sektorze finansowym na stanowiskach analitycznych i wykonawczych w kraju i za granicą, a solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Program studiów został wypełniony odpowiednią liczbą kursów i laboratoriów skupiających się nie tylko na przekazaniu wiedzy teoretycznej, ale również na umiejętności modelowania procesów finansowych, analizowania danych i zjawisk finansowych przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania, skupiając się na tematyce związanej z modelami wyceny opcji i innych instrumentów pochodnych, modelowaniem zmienności i stóp zwrotu, teorią inwestycji, strategiami inwestycyjnymi oraz automatycznymi systemami inwestycyjnymi. Dodatkowo, studenci specjalności Quantitative Finance biorą udział w działaniu grupy badawczej QFRG (Quantitative Finance Research Group) skupiającej się na praktycznym wykorzystaniu najnowszych koncepcji finansów ilościowych i ekonometrii finansowej w szeroko pojętym zarządzaniu aktywami.

Miejscem ich zatrudnienia mogą być w zasadzie wszystkie instytucje finansowe, instytucje regulujące rynek finansowy oraz przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z finansami ilościowymi, ekonometrią finansową i zarządzaniem aktywami.

Absolwentów cechuje poszerzona o podstawy ekonomiczne znajomość zjawisk finansowych, narzędzi analitycznych oraz umiejętność ich rygorystycznego analizowania, przedstawiania i oceny. Dodatkowo, zakres materiału oraz poziom wykładanych zagadnień zapewnia tym absolwentom, którzy wiążą swoją przyszłość z karierą naukową, solidne przygotowanie do realizacji samodzielnych projektów badawczych oraz kontynuacji zaawansowanych studiów w dziedzinie finansów ilościowych lub ekonometrii finansowej na poziomie doktoranckim, zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych (co ułatwia studiowanie w języku angielskim). Absolwenci są też przygotowani do wyspecjalizowanych studiów podyplomowych, jak i do samodzielnego uzupełniania wiedzy i przede wszystkim, umiejętności praktycznych, które na rynkach finansowych rozwijają się bardzo dynamicznie.

Więcej informacji: strona programu

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości w zakresie finansów ilościowych

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/