Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Undergraduate Programme in Political Science > Undergraduate Programme in Political Science

Undergraduate Programme in Political Science (S1-PRK-UPPS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Undergraduate Programme in Political Science jest dedykowany absolwentom szkół średnich.

Językiem wykładowym jest angielski.

Studia są płatne.

Program studiów ma zarówno charakter teoretyczny i odnosi się do różnych dziedzin badawczych w naukach o polityce, jak i przewidziane zostały przedmioty o charakterze praktycznym. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty do wyboru, które pozwalają na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia. Generalnym założeniem programu studiów jest skoncentrowanie się na problematyce integracji europejskiej oraz systemach i społeczeństwach Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Oprócz realizacji wyżej wskazanego programu, studenci uczestniczą w różnych formach życia akademickiego: przynależą do studenckich kół naukowych, biorą udział w konferencjach, debatach i wykładach zaproszonych gości z ośrodków uniwersyteckich z całego świata. Dzięki temu uzyskują szereg niezbędnych dla politologa kompetencji teoretycznych i praktycznych.

Studia trwają trzy lata.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Undergraduate Programme in Political Science będzie posiadał predyspozycje intelektualne w zakresie analizy problemów politycznych. Zdobędzie kompetencje w zakresie komunikacji, negocjacji i rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów. Będzie przygotowany do podjęcia studiów na II stopniu.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Koordynatorzy ECTS:

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/