Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia nad słowiańszczyzną wschodnią > Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SSW-URA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, polski, rosyjski, ukraiński
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią w specjalności ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent:
1. ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej subdyscyplin językoznawczych; zna na poziomie rozszerzonym terminologię subdyscyplin językoznawczych; ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu językoznawstwa ukraińskiego.
2. zna terminologię używaną w naukach literaturoznawczych, kulturoznawczych w dziedzinie ukrainistyki na poziomie rozszerzonym; zna ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną.
3. ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod analizy i interpretacji współczesnych dzieł literatury i sztuki ukraińskiej, w tym wiedzę specjalistyczną.
4. posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie językoznawstwa ukraińskiego.
5. potrafi merytorycznie uargumentować wyniki swoich pogłębionych i poszerzonych badań w dziedzinie ukraińskiej literatury i sztuki korzystając zarówno z dorobku badań ukrainistycznych, jak i innych dyscyplin naukowych; posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętności prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach.
6. posiada umiejętność merytorycznej argumentacji, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań.
7. ma umiejętności językowe w zakresie języka ukraińskiego na poziomie C2, angielskiego na poziomie C1, języka rosyjskiego na poziomie C1, w tym umiejętności przekładowe.
8. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
9. potrafi pracować w grupach, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką ukraińską przyjmując różne role.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/