Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia nad słowiańszczyzną wschodnią > Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SSW-KUESW)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Studia nad Słowiańszczyzną Wschodnią, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów II stopnia student:
- dysponuje pogłębioną wiedzą dotyczącą regionu (dwóch wybranych państw), ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury w regionie; charakteryzuje szczegółowo wybrane zagadnienia szeroko pojętego życia kulturalnego; dokonuje krytycznej analizy wydarzeń kulturowych, historycznych, politycznych, społecznych, literackich itd. w państwach regionu
- posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu terminologii i metodologii nauk o kulturze z uwzględnieniem perspektywy historycznej Europy Środkowo- Wschodniej (kierunki, teksty, badacze z zakresu nauk o kulturze) i specyfiki rozwoju tych nauk w krajach regionu
- analizuje, interpretuje oraz wartościuje skutki wydarzeń historycznych dla rozwoju literatury krajów regionu
- ma szczegółową wiedzę odnośnie różnorodności kierunków, stylów, tendencji każdego z etapów rozwoju języka i literatury, kultury i sztuki przynajmniej dwóch krajów regionu
- zna na poziomie rozszerzonym wydarzenia historyczne i polityczno-kulturalne w wybranych krajach regionu, wymienia i szczegółowo charakteryzuje działalność jednostek, które wpłynęły na losy narodów
- szczegółowo charakteryzuje przemiany polityczno-narodowościowe i procesy religijno-kulturowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej od starożytności do XX wieku
- ma pogłębioną wiedzę szczegółową na temat współczesności Białorusi, Litwy, Niemiec i Austrii Polski, Rosji i Ukrainy od połowy XX wieku do chwili obecnej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii politycznych, etnicznych, militarnych i religijnych
- interpretuje i krytycznie analizuje, stosując oryginalne podejścia, powiązania między dziejami regionu a współczesną kulturą i literaturą państw regionu
- posiada umiejętności językowe w zakresie trzech języków obcych — jednego na poziomie B2+ i dwóch wybranych krajów regionu na poziomie B.2 (dla studentów kontynuujących naukę na specjalności) lub na poziomie B.l (dla studentów rozpoczynających naukę na specjalności)

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/