Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Radiogenomika > Radiogenomika, stacjonarne, drugiego stopnia

Radiogenomika, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-RAD)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia prowadzone są w języku polskim

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 4

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.

Szczegółowy program studiów: tutaj

Radiogenomika koncentruje się na odnajdywaniu korelacji pomiędzy danymi molekularnymi uzyskiwanymi z technik genetycznych, np. sekwencjonowania genomu, z informacjami uzyskiwanymi w wyniku diagnostyki pacjenta z wykorzystaniem technik obrazowania molekularnego, np. MRI, PET, CT. Uzyskiwane dane analizowane są przy pomocy opracowanych do tego celu algorytmów obliczeniowych, w szczególności wykazujących cechy samouczenia. Radiogenomika otwiera nowe możliwości w diagnozowaniu, planowaniu leczenia i monitorowaniu postępu leczenia wielu chorób.

Kierunek studiów Radiogenomika łączy efekty kształcenia z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i fizycznych i dlatego prowadzony jest przez Wydział Chemii, Wydział Biologii oraz Wydział Fizyki.

W ramach studiów dla wyróżniających się studentów będą możliwe wyjazdy naukowe, szkolenia specjalistyczne z zakresu badań przedklinicznych oraz międzynarodowe konferencje naukowe. Absolwenci tego kierunku studiów będą posiadali unikatową/interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne predysponujące ich do kontynuacji nauki w ramach szkół doktorskich, a w przyszłości działalności naukowej..

Absolwent kierunku Radiogenomika będzie posiadał następujące kompetencje:

  • specjalistyczną wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki związanych z diagnostyką m.in. chorób na poziomie komórkowym;
  • umiejętność przeprowadzenia podstawowych badań biochemicznych;
  • umiejętność planowania procedur eksperymentalnych;
  • umiejętność łączenia i interpretacji wyników uzyskiwanych w ramach procedur biologicznych i fizycznych;
  • wiedzę w jaki sposób promieniowanie jonizujące oddziałuje z materią ożywioną oraz umiejętność jakościowego i ilościowego określenia jakie są tego skutki;
  • znajomość technik pomiarowych takich jak NMR, IR, SPECT, CT, PET;
  • wiedzę na temat podstaw modelowania właściwości układów biologicznie czynnych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z radiogenomiki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/