Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Quantitative Finance > Quantitative Finance, stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)

Quantitative Finance, stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) (S2-PRK-QF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Studia Quantitative Finance oferują unikalny program prezentujący finanse ilościowe z perspektywy najnowszych osiągnięć naukowych i doświadczeń instytucji finansowych. Jest on skierowany do absolwentów studiów I stopnia wyższych uczelni zagranicznych i krajowych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami finansowymi (szczególnie z tymi zajmującymi się zarządzaniem aktywami), organami regulującymi i sprawującymi nadzór nad tymi instytucjami oraz innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku finansowo-bankowym zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Program uwzględnia: wstęp teoretyczny (omawiający niezbędne modele, teorie i narzędzia) oraz praktyczne rozwinięcie tematyki w świecie rzeczywistych finansów, co sprawia, że przyszli absolwenci potrafią implementować określone modele i teorie finansowe na rynkach kapitałowych.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro, ma również zaawansowaną wiedzę matematyczną, niezbędną do zrozumienia skomplikowanego świata nowoczesnych finansów, a jednocześnie poznaje ekonometrię finansową, zarówno na poziomie dziennych szeregów czasowych, jak i zaawansowanych analiz na danych wysokiej częstotliwości. Student programu Quantitative Finance ma rozszerzoną wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania skomplikowanych modeli wyceny instrumentów pochodnych dla każdej kategorii aktywów bazowych (akcje, indeksy, obligacje, waluty, towary) oraz wie, w jaki sposób wykorzystywać instrumenty pochodne w celach hedgingowych, arbitrażowych, jak i spekulacyjnych. Dysponuje także wiedzą z dziedziny zarządzania, oceny i modelowania ryzyka (rynkowego, kredytowego i operacyjnego), tworzenia i testowania automatycznych strategii inwestycyjnych, opartych na dowolnych teoriach i narzędziach z szeroko pojętych finansów (analiza techniczna i fundamentalne, modele makroekonometryczne i ekonometria finansowa, itp.). Student ma wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i oceny sprawozdań finansowych zgodnie z US GAAP i IFRS.

Studia Quantitative Finance przygotowują absolwentów do praktycznej kariery w sektorze finansowym na stanowiskach analitycznych i wykonawczych w kraju i za granicą, a solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Studenci kierunku Quantitative Finance biorą udział w działaniu grupy badawczej QFRG (Quantitative Finance Research Group) skupiającej się na praktycznym wykorzystaniu najnowszych koncepcji finansów ilościowych i ekonometrii finansowej w szeroko pojętym zarządzaniu aktywami.

Absolwentów cechuje poszerzona o podstawy ekonomiczne znajomość zjawisk finansowych, narzędzi analitycznych oraz umiejętność ich rygorystycznego analizowania, przedstawiania i oceny. Dodatkowo, zakres materiału oraz poziom wykładanych zagadnień zapewnia tym absolwentom, którzy wiążą swoją przyszłość z karierą naukową, solidne przygotowanie do realizacji samodzielnych projektów badawczych oraz kontynuacji zaawansowanych studiów w dziedzinie finansów ilościowych lub ekonometrii finansowej na poziomie doktoranckim, zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych (co ułatwia studiowanie w języku angielskim).

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Quantitative Finance

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/