Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Publikowanie współczesne > Publikowanie współczesne, stacjonarne , pierwszego stopnia

Publikowanie współczesne, stacjonarne , pierwszego stopnia (S1-PW)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów pod względem merytorycznym i organizacyjnym do wykonywania cenionych na nowoczesnym rynku pracy zawodów związanych z rynkiem wydawniczym. Współczesna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji różnego typu tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa.

Kształcenie na kierunku publikowanie współczesne obejmuje wiedzę z zakresu bibliologii i informatologii, w tym zagadnienia związane z procesami projektowania, produkcji i recepcji społecznej funkcji i kultury książek i innych typów dokumentów. Program studiów wpisuje się we współczesne badania faktograficzne i teoretyczne edytorstwa bibliologicznego, które koncentrują się na funkcjonalności, kategoriach estetycznych, edytorskim ukształtowaniu poszczególnych typów publikacji oraz graficznym wyposażeniu publikacji, problemach druku i publikowania cyfrowego, nowych form książki i typów publikacji, a także zjawiskach i tendencjach zmian współczesnego rynku książki, w tym przemianach organizacyjnych w instytucjach zajmujących się publikowaniem. Program przewiduje także przedmioty umożliwiające studentom zdobycie niezbędnych na współczesnym rynku pracy kompetencji i umiejętności praktycznych, np. znajomość programów użytkowych oraz profesjonalnych, jak InDesign, z którego korzystają obecnie wydawcy.

Kwalifikacje zdobyte przez absolwenta kierunku publikowanie współczesne pozwolą mu rozumieć zarówno tradycyjny, jak i cyfrowy proces wydawniczy, jego poszczególne etapy, wraz z ich otoczeniem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i technicznym rozpatrywanym w kontekście historycznym i współczesnym. Orientacja w problematyce współczesnego rynku książki jako elementu składowego systemu książki, obejmującego problemy tworzenia (prace edytorskie, redakcyjne, drukarskie, ilustratorskie), rozpowszechniania (np. działalność księgarska) i promocji różnych typów publikacji pozwolą mu podjąć pracę .w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, bibliotekach cyfrowych, portalach internetowych, instytucjach nauki i kultury otwierających repozytoria typu open access, księgarniach internetowych i tradycyjnych, strukturach sprzedaży sieciowej i bezpośredniej oficyn, działach wydawniczych różnego typu podmiotów, we wszystkich instytucjach prowadzących digitalizację publikacji.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku publikowanie współczesne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/