Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Politologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-PO)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Wiedza

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia powinien posiadać wiedzę na temat:

 • warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
 • państwa, władzy, polityki, administracji oraz prawa, także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym;
 • nurtów w myśli politycznej;
 • różnych koncepcji polityki oraz wartości, wzorów i norm społecznych;
 • mechanizmów działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych;
 • procesów komunikowania w przestrzeni politycznej.

Umiejętności

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia powinien posiadać umiejętności:

 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych różnej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
 • rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki;
 • wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
 • wskazywania założeń różnych koncepcji polityki oraz oceniania ich efektywności;
 • dostrzegania relacji między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
 • analizowania i oceniania treści przekazu medialnego oraz wykorzystania przekazu w działalności publicznej.
 • przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Kompetencje

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia powinien posiadać kompetencje:

 • przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
 • odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji zadań;
 • identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
 • przygotowania do kierowania małymi zespołami ludzkimi.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku politologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada wiedzę na temat:
- warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
- państwa, władzy, polityki, administracji oraz prawa, także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym;
- nurtów w myśli politycznej;
- różnych koncepcji polityki oraz wartości, wzorów i norm społecznych;
- mechanizmów działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych;
- procesów komunikowania w przestrzeni politycznej.

Umiejętności
Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada umiejętności:
- obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych różnej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
- rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki;
- wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
- wskazywania założeń różnych koncepcji polityki oraz oceniania ich efektywności;
- dostrzegania relacji między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
- analizowania i oceniania treści przekazu medialnego oraz wykorzystania przekazu w działalności publicznej.
- przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Kompetencje
Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada kompetencje:
- przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
- odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji zadań;
- identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
- przygotowania do kierowania małymi zespołami ludzkimi.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/