Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, stacjonarne, drugiego stopnia

Pedagogika, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PE)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji integracyjnej i edukacji włączającej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji medialnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie polityki oświatowej-menadżer oświaty
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie pracy społeczno wychowawczej z dzieckiem i rodziną

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
Pierwszy rok pedagogiki, animacja społeczno-kulturalnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/ASK - MODUŁ METODYCZNY - ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNAe
MD/ASK - Animacja grup zadaniowychz
MD/ASK - Aktywne metody kształceniaz
MD/ASK - Animacja grupy metodami pedagogiki zabawyz
MD/ASK - Laboratorium specjalnościowez
MD/ASK - Indywidualna praktyka pedagogicznaz
MD/ASK - Środowiskowa praktyka pedagogicznaz
MD/ASK - Wprowadzenie do działaniaz
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
PASK - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY-PODSTAWY ANIMACJI SPOLECZNO-KULTURALNEJe
PASK - Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno kulturalnejz
PASK - Laboratorium badania środowiskaz
PASK - Metody poznawania środowiskaz
PASK - Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnejz
PASK - Teoretyczne podstawy komunikowania i mediówz
PASK - Techniczne środki animacji społeczno-kulturalnejz
Razem:19120
Pierwszy rok pedagogiki, edukacja integracyjna i edukacja włączającaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/EIiW - MODUŁ METODYCZNY-Edukacja integracyjna i edukacja włączającae
MD/EIW - Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymiz
MD/EIiW - Metodyka pracy socjalnejz
MD/EIiW - Metodyka pracy środowiskowejz
MD/EIiW - Praktyki pedagogiczne-praca z osobą niepełnosprawnąz
MD/EIiW - Praktyki pedagogiczne - praca socjalnaz
MD/EIiW - Praktyki pedagogiczne - praca środowiskowaz
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
WEIW - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY-WPROWADZENIE DO EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I WŁĄCZAJĄCEJe
WEIW - Edukacja globalna i rozwojowaz
WEIW - Podstawy diagnozy psychopedagogicznejz
WEIW - Uwarunkowania rozwoju i edukacji dzieci niepełnosprawnychz
WEIW - Wprowadzenie do pracy socjalnejz
Razem:19120
Pierwszy rok pedagogiki, polityka oświatowa-menadżer oświatyECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MD/POME- MODUŁ METODYCZNY - Polityka oświatowa-menedżer oświatye
MD/POME - Instytucje państwa obywatelskiegoz
MD/POME - Kompetencje dydaktycznez
MD/POME - Praktyki pedagogiczne w instytucjach i fundacjach45z
MD/POME - Praktyka indywidualnaz
MD/POME - Umiejętności pedagogicznez
MD/POME - Wybrane problemy edukacji medialnejz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
PO - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY - POLITYKA OŚWIATOWAe
PO - Edukacja w Europiez
PO - Konstruowanie projektów edukacyjnychz
PO - Polityka oświatowaz
PO - Twórcze rozwiązywanie problemówz
Razem:1912045
Pierwszy rok pedagogiki, praca społeczno wychowawcza z dzieckiem i rodzinąECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MD/PS - MODUŁ METODYCZNY - PRACA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA Z DZIECKIEM I RODZINĄ9*e
MD/PS - Laboratorium specjalnościowe - rodzina i środowiskoz
MD/PS - Metody pracy z dzieckiem30z
MD/PS - Metody pracy z grupąz
MD/PS - Metody pracy z rodziną30z
MD/PS - Praktyka pedagogiczna w rodzinie i środowiskuz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - PODSTAWY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ15*e
MS1 - Opieka i wychowanie30z
MS1 - Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny30z
MS1 - Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną30z
MS1 - Warsztat umiejętności wychowawczych30z
Razem:43150903030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/