Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PE)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji integracyjnej i edukacji włączającej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji medialnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie polityki oświatowej-menadżer oświaty
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie pracy społeczno wychowawczej z dzieckiem i rodziną

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
Pierwszy rok pedagogiki, animacja społeczno-kulturalnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MD-Moduł metodycznye
MD-Animacja grup zadaniowychz
MD-Aktywne metody kształceniaz
MD-Animacja grupy metodami pedagogiki zabawyz
MD-Laboratorium specjalnościowez
MD-Praktyka pedagogiczna-indywidualnaz
MD-Praktyka pedagogiczna środowiskowaz
MD-Wprowadzenie do działaniaz
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy animacji społeczno-kulturalneje
MS1-Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno-kulturalnejz
MS1-Laboratorium badania środowiskaz
MS1-Metody poznawania środowiskaz
MS1-Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnejz
MS1-Teoretyczne podstawy komunikowania i mediówz
MS1-Techniczne środki animacji społeczno–kulturalnejz
MBH-Moduł Badań Humanistycznyche
MBH-Filozofia edukacjiz
MBH-Współczesne kierunki pedagogicznez
MBSp-Moduł Badań Społecznych10e
MBSp-Antropologia Kulturowaz
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykładz
MBSp-Metodologia badań społecznychz
Razem:10
Pierwszy rok pedagogiki, praca społeczno wychowawcza z dzieckiem i rodzinąECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MBH-Moduł Badań Humanistycznyche
MBH-Filozofia edukacjiz
MBH-Współczesne kierunki pedagogicznez
MBSp-Moduł Badań Społecznych10e
MBSp-Antropologia Kulturowaz
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykładz
MBSp-Metodologia badań społecznychz
MD-Moduł metodycznye
MD-Laboratorium specjalnościowe-rodzina i środowiskoz
MD-Metody pracy z dzieckiemz
MD-Metody pracy z grupąz
MD-Metody pracy z rodzinąz
MD-Praktyka pedagogiczna w rodzinie i środowiskuz
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną15*e
MS1-Dzieci świata-badania i projekty pomocyz
MS1-Opieka i wychowanie16z
MS1-Obserwacyjna praktyka wychowawcza30z
MS1-Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny16z
MS1-Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną16z
MS1-Warsztat umiejętności wychowawczych16z
Razem:251616301616

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/