Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia, stacjonarne, II stopnia

Orientalistyka, kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia, stacjonarne, II stopnia (S2-OR-KWS-ASHE)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku orientalistyka w specjalności kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia
Magisterium na kierunku orientalistyka w specjalności kultura Wschodu Starożytnego - hetytologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia absolwent:
- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Wschodu Starożytnego (z zakresu kultury i literatury lub języka lub religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
- ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych regionu Wschodu Starożytnego

- potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny religii Wschodu Starożytnego w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
- potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Wschodu Starożytnego, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultur Wschodu Starożytnego w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
- wykazuje się zaawansowaną znajomością języków akadyjskiego i hetyckiego, a także podstawową języków epichorycznych Azji Mniejszej i języka greckiego starożytnego

- aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej
- aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej Wschodu Starożytnego

2. wymiar punktów ECTS: 120, liczba semestrów: 4

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 15
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 72 + 20 za pracę magisterską
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 45

5. program nie przewiduje praktyk

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Wschodu Starożytnego (z zakresu kultury i literatury lub języka lub religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
- ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych regionu Wschodu Starożytnego

- potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny religii Wschodu Starożytnego w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
- potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Wschodu Starożytnego, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Wschodu Starożytnego w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
- wykazuje się zaawansowaną znajomością języków akadyjskiego i sumeryjskiego, a także podstawową języka hebrajskiego biblijnego

- aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej
- aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej Wschodu Starożytnego

2. wymiar punktów ECTS: 120, liczba semestrów: 4

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 15
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 73 + 20 za pracę magisterską
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 45

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/