Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, hebraistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka, hebraistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-OR-HE)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności hebraistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność hebraistyka absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie hebrajskojęzycznym
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Żydów i Izraela
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii żydowskiej
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii sztuki i piśmiennictwa hebrajskiego
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Izraela w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Izraela i Żydów do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Izraela, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie zaawansowanym

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Izraela i judaizmu
2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 77
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 84 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/