Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, koreanistyka, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Orientalistyka, koreanistyka, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-OR-KO)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: koreański, polski

Studia w zakresie języka koreańskiego w jego południowokoreańskiej odmianie oraz historii, literatury i kultury Korei. Przewiduje się specjalizację językoznawczą, historyczną, literaturoznawczą.

Absolwent studiów I stopnia kierunku orientalistyka specjalność koreanistyka, uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Korei
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Korei
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Korei
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Korei
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Korei w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej
 • obszerną wiedzę o języku koreańskim (jego strukturze, historii, piśmie)

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii Korei
 • stosować wiedzę z zakresu historii Korei do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
 • prawidłowo usytuować Koreę w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego
 • czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Korei, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • analizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) Korei
 • posługiwać się językiem koreańskim na poziomie B2
 • biegle posługiwać się systemem pisma koreańskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur
 • świadomości odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
 • dostrzegania potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego
 • świadomości znaczenia kultury koreańskiej w kulturze światowej
 • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Korei
 • dostrzegania pozytywnych wartości społeczno-kulturowych Korei, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Korei.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność koreanistyka będzie posługiwał się językiem koreańskim, a zdobyte przez niego wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności koreanistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/