Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, arabistyka, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Orientalistyka, arabistyka, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-OR-AR)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności arabistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Wydział Orientalistyczny UW, kierunek orientalistyka (Oriental Studies), specjalność arabistyka (Arabic Studies), studia niestacjonarne I stopnia:

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność arabistyka absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie w języku arabskim
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii państw arabskich
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii muzułmańskiej
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce muzułmańskiej
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych państw arabskich w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii państw arabskich do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej państw arabskich (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się językiem arabskim na poziomie (niższym) zaawansowanym i II językiem orientalnym na poziomie podstawowym

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej państw arabskich

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4. liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 80
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 78 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/