Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. Historia i społeczeństwo, stacjonarne, I stopnia

Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. Historia i społeczeństwo, stacjonarne, I stopnia (S1-NJO-A-HiS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania języka angielskiego i nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

a) Absolwent uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez realizację kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012 poz. 131) w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575). b) Absolwent uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w szkole podstawowej w zakresie języka angielskiego, a także w szkole podstawowej w zakresie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
z - Zaliczenie
z/zo - Zaliczenie lub ocena
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/