Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne > Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-MSEM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Licencjat z ekonomii
Licencjat z matematyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub egzamin centralny

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent
• dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
• potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać  poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
• zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
• zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
• ma umiejętność analizy podstawowych problemów ekonomicznych
• nabywa umiejętności wyboru odpowiednich narzędzi, czyli właściwych teorii makroekonomii, do poszukiwania rozwiązań rzeczywistych problemów gospodarczych w skali makroekonomicznej. Jednocześnie potrafi przewidywać skutki zjawisk makroekonomicznych dla funkcjonowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Posiada umiejętność rozumienia podstawowych przyczyn i skutków złożoności teorii makroekonomii
• potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ekonometryczne we własnym badaniu. Umie przygotować materiał empiryczny, sformułować hipotezy badawcze, oszacować model i zinterpretować uzyskane wyniki
• potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ekonometryczne we własnym badaniu. Umie przygotować materiał empiryczny, sformułować hipotezy badawcze, oszacować model i zinterpretować uzyskane wyniki
• potrafi analizować typowe modele mikroekonomiczne dla różnych struktur rynkowych, znajdować równowagi cząstkowe i ogólne, określać skutki występowania efektów zewnętrznych. Umie posługiwać się pojęciami nadwyżki konsumenta, producenta, nadwyżki ekonomicznej do analizy efektywności rynkowej i rozważanych polityk gospodarczych. Umie analizować problemy związane z występowaniem dóbr publicznych i dobierać mechanizmy zapewniające ich odpowiednią podaż. Umie znajdować optymalne kontrakty w prostych problemach z asymetryczną informacją oraz optymalizować sankcje i zachęty ekonomiczne zawarte w systemie prawnym
• ma świadomość złożoności problematyki aktuarialnej. Wykazuje gotowość do pogłębiania sowich umiejętności w oparciu o dostępną bibliografię naukową, dostrzegając ograniczoność poznanych metod obliczeniowych
• umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo. Potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku JSEMECTSwykćwkonskonkintlabzal
Algebra dla MSEM II8,5 lub 96060e
Analiza matematyczna I.2 (potok I)111 lub 106060e
Makroekonomia I263030e
Mikroekonomia II373030e
Razem:13180180
Drugi rok JSEM, specjalność matematykaECTSwykćwkonskonkintlabzal
Analiza matematyczna II.1 (potok 1)111 lub 106060e
Topologia I (potok 1)273045e
Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)373045e
Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1)473045e
Finanse I563030e
Makroekonomia II663030e
Mikroekonomia III7630e
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych4
Razem:4321025530
Drugi rok JSEM, specjalność ekonomiaECTSwykćwkonskonkintlabzal
Analiza matematyczna II.1 (potok 1)111 lub 106060e
Topologia I (potok 1)273045e
Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)373045e
Finanse I463030e
Makroekonomia II563030e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej53030e
Mikroekonomia III6630e
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych4
Razem:4121024030
Drugi rok JSEMECTSwykćwkonskonkintlabzal
Analiza matematyczna II.1 (potok 1)111 lub 106060e
Topologia I (potok 1)273045e
Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)373045e
Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1)473045e
Finanse I563030e
Makroekonomia II663030e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej53030e
Mikroekonomia III7630e
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych4
Razem:4824028530
Trzeci rok JSEMECTSwykćwkonskonkintlabzal
Matematyka obliczeniowa (potok 1)17303015e
Statystyka I (potok I)263030e
Rachunek prawdopodobieństwa II363030e
Matematyka ubezpieczeniowa33030e
Projektowanie systemów informatycznych4330zo
Ekonometria573030e
Rachunkowość330zo
Teoria wymiany międzynarodowej66 lub 53030e
Zarządzanie5 lub 460e
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych8
Praktyki zawodowe dla JSEM2
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (IiE) - Zarządzanie bazami danych2
Razem:47210150309015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/