Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia międzyobszarowe MISH > Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, II stopnia

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, II stopnia (S2-MISH)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku archeologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku etnologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii klasycznej
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii rosyjskiej
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
Licencjat na kierunku politologia w ramach MISH, w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Magisterium na kierunku archeologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku artes liberales w ramach MISH
Magisterium na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach MISH
Magisterium na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ramach MISH
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach MISH
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
Magisterium na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH
Magisterium na kierunku etnologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku Europeistyka w ramach MISH w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Magisterium na kierunku filologia iberyjska ramach MISH
Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w ramach MISH w zakresie filologii klasycznej
Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w ramach MISH w zakresie literatura i kultura Renesansu
Magisterium na kierunku filologia polska w ramach MISH w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym
Magisterium na kierunku filologia romańska w ramach MISH
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii klasycznej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii romańskiej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii rosyjskiej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie iberystyki
Magisterium na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej w ramach MISH
Magisterium na kierunku filologia włoska w ramach MISH
Magisterium na kierunku filozofia w ramach MISH
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISH
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii miast i turystyki w ramach MISH
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISH
Magisterium na kierunku historia sztuki w ramach MISH
Magisterium na kierunku historia w ramach MISH
Magisterium na kierunku Kognitywistyka w ramach MISH
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie iberystyki
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie indologii
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie wiedza o kulturze
Magisterium na kierunku muzykologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności afrykanistyka
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności arabistyka
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie hebraistyki
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie indologii
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie japonistyki
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie sinologii
Magisterium na kierunku politologia w ramach MISH w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Magisterium na kierunku politologia w ramach MISH, w zakresie nauk politycznych
Magisterium na kierunku slawistyka w ramach MISH w zakresie bohemistyka
Magisterium na kierunku slawistyka w ramach MISH w zakresie kroatystyka
Magisterium na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w ramach MISH
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISH, w zakresie stosowanych nauk społecznych
Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach MISH
Magisterium na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Magisterium na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych
Magisterium na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych
Magisterium na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią w ramach MISH w zakresie filologii rosyjskiej
Magisterium z ekonomii w ramach MISH, specjalność ekonomia międzynarodowa
Magisterium z ekonomii w ramach MISH, specjalność ekonomia sektora publicznego

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczalnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/