Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia międzydziedzinowe MISH > Indywidualne studia międzydziedzinowe - orientalistyka – mongolistyka i tybetologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia

Indywidualne studia międzydziedzinowe - orientalistyka – mongolistyka i tybetologia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia (S1-PRK-OMT-MISH)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczalnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/