Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lingwistyka stosowana > Lingwistyka stosowana, Stacjonarne. Pierwszego stopnia

Lingwistyka stosowana, Stacjonarne. Pierwszego stopnia (S1-LS-ILS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, rosyjski, szwedzki
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa , język francuski i język angielski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa , język francuski i język hiszpański
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język niemiecki
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język rosyjski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski i język niemiecki
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski i język rosyjski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język angielski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język francuski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język niemiecki
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język rosyjski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język angielski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język francuski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język hiszpański
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język rosyjski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język angielski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język francuski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język hiszpański
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język niemiecki
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język francuski
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język hiszpański
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język japoński
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język szwedzki
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski i język japoński
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski i język szwedzki
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język japoński
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język szwedzki
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język japoński
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język szwedzki
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język japoński
Licencjat na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język szwedzki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla programu studiów licencjackich stacjonarnych.
Absolwent:
a) efektywnie posługuje się językiem obcym w celach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich;
b) ma umiejętność posługiwania się szerokim zakresem struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych, z uwzględnieniem ich stylistycznych ograniczeń;
c) posiada podstawowe umiejętności badawcze z zakresu translatoryki;
d) ma podstawową wiedzę o powiązaniach translatoryki z innymi dyscyplinami;
e) zna podstawową terminologię z zakresu dydaktyki języków obcych;
f) ma podstawową wiedzę o metodach i technikach nauczania języka obcego na I i II etapie edukacyjnym;
g) umie posługiwać się językiem polskim i obcym w zakresie studiowanego kierunku. Ma umiejętności językowe z języków, do nauczania których się przygotowuje na poziomie C1 w skali ESOKJ;
h) posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w studiowanych językach obcych.

2. Liczba punktów ECTS konieczna dla ukończenia studiów licencjackich i uzyskania tytułu licencjata - 180. Liczba semestrów - 6.

3. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

4. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty i profil kształcenia wynosi: 166. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi: 102. Liczba punktów ECTS przypadających na zajęcia do wyboru wynosi : 57.

5. Praktyki pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: 4 tygodnie (V semestr) - 3 pkt ECTS; 2 tygodnie (VI semestr) - 2 pkt ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/