Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logistyka i administrowanie w mediach > Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, drugiego stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-LAM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

  Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie. Powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, jak również doboru personelu i jego szkolenia. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych; przedsiębiorstwach logistycznych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką; jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

   Oczekiwane cele kształcenia:

   Wiedza

   Absolwenci kierunku logistyka i administrowanie w mediach będą dysponowali wiedzą teoretyczną z takich dziedzin, jak: matematyka, statystyka, zarządzanie, marketing, finanse i rachunkowość, które stanowią grupę treści podstawowych. Obok powyższych studenci zdobędą wiedzę z obszarów logistyki zapisanych w grupie treści kierunkowych; w szczególności związanych z logistyką i zarządzaniem, logistyką zaopatrzenia, logistyką produkcji i dystrybucji, ekonomiką transportu i ekologistyką.

   Umiejętności

   Poza wiedzą teoretyczną w ramach zajęć specjalnościowych studenci zdobędą umiejętności związane z logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usługi komercyjne, społeczna odpowiedzialność mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych, takich jak rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługami mobilnymi w mediach).

   Inne kompetencje

   Dodatkowa wiedza i umiejętności związane będą z praktycznym wykorzystaniem wiedzy w bloku treści specjalnościowych oraz dodatkowej oferty wykładów monograficznych koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations Internecie, czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie.

   Koordynatorzy ECTS:

   Przyznawane kwalifikacje:

   Magisterium na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

   Dalsze studia:

   studia drugiego stopnia

   Warunki przyjęcia

   świadectwo dojrzałości

   Kwalifikacja:

   Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/