Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa > Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa, studia stacjonarne drugiego stopnia

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa, studia stacjonarne drugiego stopnia (S2-PRK-KNS-BG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu biologii i dziedzin pokrewnych (w tym m.in. biochemii, bioinżynierii, ochrony środowiska, nanostruktur) oraz absolwentów studiów II stopnia (np. medycznych), ale także dla osób, które szczególnie interesują się najszybciej rozwijającym się w ostatnich latach i dającym największe możliwości identyfikacyjne działem kryminalistyki – badaniami DNA. Ujawnianie, zabezpieczanie i badanie różnego rodzaju śladów i dowodów rzeczowych, a następnie ich analiza w specjalistycznych laboratoriach stają się coraz bardziej skomplikowane, wymagające wiedzy na poziomie akademickim.

Dotychczas nie były w Polsce prowadzone studia kryminalistyczne na poziomie magisterskim, które w tak szerokim zakresie łączyłyby aspekty teoretyczne i praktyczne kryminalistyki i biologii molekularnej, dlatego nowy kierunek „Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa” oferuje szczegółowy i obszerny program obejmujący pełne spektrum nauk biologicznych stosowanych w praktyce kryminalistycznej, taktykę i strategię kryminalistyczną oraz daje absolwentom podstawy naukowe do późniejszego rozwijania wiedzy kryminalistycznej w zakresie biologii. Proponowane zajęcia obejmują metodologię badań kryminalistycznych oraz techniczne i laboratoryjne aspekty takich badań. Przedmiotem wykładów są także zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż w ramach Centrum Nauk Sądowych UW współprowadzone są przez pięć wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Psychologii oraz Prawa i Administracji. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe. Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 -20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum Nauk Sądowych lub do naszego biura ds. prowadzenia studiów pokój 4.29 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku albo pod telefonem: +48 (22) 55 26 696 lub +48 601 321 642 oraz mailowo dziekanat.cns@uw.edu.pl.

Przyznawane kwalifikacje:

Magistrum na kierunku Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie określania standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz.U.nr 116, poz.1004, z późn. zmianami).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/