Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Undergraduate Programme in International Relations > Undergraduate Programme in International Relations

Undergraduate Programme in International Relations (S1-SM-ANG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

This is a unique 3-year first-cycle degree (BA) full-time programme with innovative way of thinking about International Relations. The language of instruction of the programme is English. We are looking for internationally oriented candidates, characterised by creative thinking, with a strong motivation to broaden their knowledge of the contemporary world and ready to study in a multicultural environment.

The Programme consists of six semesters (terms) with over 20 courses and diploma seminar aimed at bachelor thesis preparation and individual focus. The first two semesters focus on understanding of International Relations and introduction to the discipline. All courses are taught by experienced academics from Poland with elective courses run by academic teachers from other European, as well as non-European universities. The unique format of the Undergraduate Programme in International Relations not only introduces students to the workings within the field of International Relations, but also makes them responsive to interdisciplinary concerns through law, economics, history and culture. The central location of the University of Warsaw makes the Programme special also in the sense of access to academic and extra-curricular activities for students. In the course of studies, students will have the opportunity to participate in many open lectures held by well-known professors from around the world What is more, students are welcome to apply for a semester abroad in the framework of Erasmus+ Programme and bilateral agreements with universities all over the world (examples include, Mexico, USA, Brasil, India, Republic of Korea). Programme offers 240 hours of foreign language courses and physical education classes.

Employment prospects

The process of diploma thesis preparation leads students to obtaining a bachelor degree (licencjat) recognised in the EU and internationally. Graduates of the Programme can either choose to continue their education at master level or to pursue a professional career especially in international organisations, international business, public administration (especially foreign service and ministries) or non-governmental sector.

About the Faculty

The Faculty of Political Science and International Studies is the oldest and largest political science center in Poland. For many years, the fields of study run by WNPiSM have been awarded the title of the best in Poland (e.g. in the Perspektywy ranking).

More information about the programme: click here

Faculty website: www.wnpism.uw.edu.pl/en

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
– terminologię i język stosunków międzynarodowych; kluczowe zjawiska i wyzwania w obszarze stosunków międzynarodowych;
– ontologiczne i epistemologiczne założenie założenia nauki o stosunkach międzynarodowych; metody i techniki badania stosunków międzynarodowych;
– rolę i znaczenie aktorów w stosunkach międzynarodowych;
– wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ich wpływ na polityki bezpieczeństwa państw;
– problemy rozwojowe współczesnego świata, problemy globalne oraz ich wpływ na dynamikę i charakter współpracy międzynarodowej (zwłaszcza w kontekście jej instytucjonalizacji);
– charakterystykę poszczególnych regionów świata oraz ich pozycję i znaczenie w stosunkach międzynarodowych;
– zasady działalności zawodowej w obszarach powiązanych ze stosunkami międzynarodowymi, w tym etykę tej działalności; podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
– zasady przedsiębiorczego działania prowadzące do innowacyjnego rozwiązywania problemów stosunków międzynarodowych.

Umiejętności: absolwent potrafi
– wykorzystywać poznane metody i techniki, w tym techniki informacyjno-komunikacyjne do interpretacji zjawisk w stosunkach międzynarodowych oraz dokonywania ich oceny;
– prowadzić debatę na tematy z obszaru stosunków międzynarodowych przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas studiów;
– posługiwać się językiem obcym na poziomie B1 ESOKJ w mowie i w piśmie;
– pracować zespołowo celem znalezienia odpowiedzi na pytania badawcze z zakresu stosunków międzynarodowych;
– planować swój rozwój edukacyjny, naukowy i zawodowy.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uznawania znaczenia opinii ekspertów w zakresie problemów z obszaru stosunków międzynarodowych;
– organizacji w sposób przedsiębiorczy prostych zadań związanych z projektami społecznymi na rzecz szerzenia wiedzy o świecie współczesnym oraz miejscu państw narodowych w zglobalizowanej rzeczywistości międzynarodowej;
– odpowiedzialnego wykonywania zawodu w administracji państwowej, instytucjach międzynarodowych (w tym organizacjach rządowych i pozarządowych) czy biznesie międzynarodowym przy zachowaniu etycznych wymogów takiej działalności.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/