Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Graduate Programme in International Relations > Graduate Programme in International Relations

Graduate Programme in International Relations (S2-SM-ANG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

We offer an exceptional 2-year second cycle degree (MA) full-time programme delivered entirely in English. We are looking for candidates who are open-minded, creative, ready to study in a multicultural environment and dedicated to challenges of International Relations and global politics. We also expect from candidates to have sound knowledge about the basics of International Relations and strong academic focus. All courses are taught by experienced academics from Poland with elective courses run by academic teachers from other European, as well as non-European universities.

The Programme offers a curriculum centred the goal of achieving methodological, theoretical and practical knowledge, skills and competences. It consists of 4 semesters (terms). The first semester is devoted to most general issues of International Relations. In their fourth semester students are welcome to decide about their own curricula by choosing one of the two study tracks: social track or economic track. The Programme holds 3 semesters of diploma thesis seminar which allows for individual research focus and further development of research competences under the supervision of an experienced supervisor. The central location of the University of Warsaw makes the Programme special also in the sense of access to academic and extra-curricular activities for students. In the course of studies, students will have the opportunity to participate in many open lectures held by well- known professors from around the world What is more, students are welcome to apply for a semester abroad in the framework of Erasmus + Programme and bilateral agreements with universities all over the world (examples include, Mexico, USA, Brasil, India). We also offer a double degree programme with the University of Haifa, Israel.

Employment prospects

The process of diploma thesis preparation leads students to obtaining a master degree (magister) recognised in the EU and internationally. Graduates of the Programme can either choose to pursue an academic career at the PhD level or a professional career especially in international organisations, international business, public administration (especially foreign service and ministries) or non-governmental sector.

About the Faculty

The Faculty of Political Science and International Studies is the oldest and largest political science center in Poland. For many years, the fields of study run by WNPiSM have been awarded the title of the best in Poland (e.g. in the Perspektywy ranking).

More information about the programme: click here

Faculty website: www.wnpism.uw.edu.pl/en

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-w zaawansowanym stopniu stosunki międzynarodowe jako część dyscypliny nauki o polityce i administracji;
-relacje pomiędzy nauką o stosunkach międzynarodowych oraz naukami o bezpieczeństwie;
-terminologię stosunków międzynarodowych; w zaawansowanym stopniu teoretyczne wyjaśnienia procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych oraz metody i techniki badania stosunków międzynarodowych;
-zagrożenia i wyzwania charakterystyczne dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa międzynarodowego;
-podstawowe normy ochrony własności intelektualnej.

Umiejętności: absolwent potrafi

-stosować rozmaite techniki, w tym techniki informacyjno-komunikacyjne w celu stawiania zaawansowanych problemów, pytań i hipotez badawczych; poszukiwać innowacyjnych rozwiązań dla stawianych problemów badawczych;
-komunikować się i prowadzić debatę na tematy z zakresu kierunku studiów, w tym w języku obcym na poziomie B2+ ESOKJ;
-tworzyć zespoły, których zadaniem jest rozwiązywanie zaawansowanych problemów badawczych.; planować i organizować pracę takiego zespołu oraz współpracować aktywnie z innymi osobami;
-planować własne uczenie się oraz planowo uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, a także motywować innych do podejmowania edukacji ustawicznej .

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-przygotowywania badawczych i praktycznych projektów społecznych związanych z obszarem stosunków międzynarodowych wykorzystując przy tym zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz potrafiąc ją uzupełniać, jak też skutecznie współpracując z innymi ludźmi, w tym pozyskując wiedzę od ekspertów;
-przyjmowania aktywnej postawy wobec współczesnego świata, w tym wobec wspólnot lokalnych, m. in. poprzez inicjowanie działań na rzecz interesu publicznego i tworzenie złożonych projektów w celu wyjaśniania zależności międzynarodowych szerszemu gronu odbiorców;
-myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
-prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w administracji publicznej, biznesie międzynarodowym, instytucjach międzynarodowych (w tym organizacjach międzyrządowych i pozarządowych), przestrzegając etyki zawodowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/