Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka i ekonometria > Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EK)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z informatyki i ekonometrii
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia międzynarodowa
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia sektora publicznego,
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości, specjalność finanse publiczne i podatki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:
 umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 wiedza z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych
 zrozumienie i umiejętność praktycznego zastosowania do analiz empirycznych modeli handlu zagranicznego, produkcji międzynarodowej i finansów międzynarodowych
 znajomość i umiejętność wykorzystania instrumentów służących do rozliczania transakcji na rynkach zagranicznych
 znajomość i umiejętność analizy procesów integracji walutowej i gospodarczej i ich skutków dla podmiotów prywatnych i publicznych; znajomość reguł działania międzynarodowych instytucji gospodarczych
 umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej w sektorze publicznym i prywatnym oraz kwalifikacje w zakresie rachunkowości i zarządzania przydatne do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych
 umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 84,5
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 27
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 67,5
Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS

Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje: Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać. Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli. Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać. Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
kurs - Kurs repetytoryjny
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, specjalność finanse publiczne i podatkiECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Administracja podatkowa i celna130zo
Administracja skarbowazo
Prawo finansów publicznych430e
2400-FPiP2RB
Zarządzanie1460e
Ekonomia Polityczna253030e
Finanse I363030e
Finanse II63030e
Makroekonomia II463030e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej553030e
Mikroekonomia III663020e
Rachunek prawdopodobieństwa763030e
Statystyka matematyczna853030e
Lektoraty akceptowane na studiach licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen8
Razem:623302103020
Pierwszy rok, podstawy ekonomiiECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Algebra liniowa163060e
Analiza matematyczna I253060e
Analiza matematyczna II353060e
Makroekonomia I453030e
Mikroekonomia I543030e
Mikroekonomia II653030e
Narzędzia informatyczne w ekonomii7330zo
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,56z
Prawo z elementami prawa handlowego660e
Wstęp do ekonomii8330zo
Lektoraty akceptowane na studiach licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen4
Razem:47276270304
Drugi rok, kierunek informatyka i ekonometriaECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Informatyka gospodarcza1zo
Matematyka ubezpieczeniowa23030e
Projektowanie systemów informatycznych230zo
Ekonomia Polityczna253030e
Finanse I363030e
Finanse II63030e
Makroekonomia II463030e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej553030e
Mikroekonomia III663020e
Rachunek prawdopodobieństwa763030e
Statystyka matematyczna853030e
Lektoraty akceptowane na studiach licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen8
Razem:57210210309020
Drugi rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Finanse II1e
Rachunkowość finansowa860zo
Ekonomia Polityczna253030e
Finanse I363030e
Makroekonomia II463030e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej553030e
Mikroekonomia III663020e
Rachunek prawdopodobieństwa763030e
Statystyka matematyczna853030e
Lektoraty akceptowane na studiach licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen4
Razem:511801809020
Drugi rok, specjalność ekonomia sektora publicznegoECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Administracja publicznazo
Podstawy finansów publicznyche
Ekonomia Polityczna153030e
Finanse I263030e
Finanse II63030e
Makroekonomia II363030e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej453030e
Mikroekonomia III563020e
Rachunek prawdopodobieństwa663030e
Statystyka matematyczna753030e
Lektoraty akceptowane na studiach licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen8
Razem:532102103020
Drugi rok, specjalność ekonomia przedsiębiorstwaECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Finanse przedsiębiorstwae
Rachunkowość1330zo
Teoria przedsiębiorstwa130e
Ekonomia Polityczna253030e
Finanse I363030e
Finanse II63030e
Makroekonomia II463030e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej553030e
Mikroekonomia III663020e
Rachunek prawdopodobieństwa763030e
Statystyka matematyczna853030e
Lektoraty akceptowane na studiach licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen8
Razem:572402106020

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/