Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka i ekonometria > Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-EK)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z informatyki i ekonometrii
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia międzynarodowa
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia sektora publicznego,
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości, specjalność finanse publiczne i podatki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub egzamin centralny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:
 umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 wiedza z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych
 zrozumienie i umiejętność praktycznego zastosowania do analiz empirycznych modeli handlu zagranicznego, produkcji międzynarodowej i finansów międzynarodowych
 znajomość i umiejętność wykorzystania instrumentów służących do rozliczania transakcji na rynkach zagranicznych
 znajomość i umiejętność analizy procesów integracji walutowej i gospodarczej i ich skutków dla podmiotów prywatnych i publicznych; znajomość reguł działania międzynarodowych instytucji gospodarczych
 umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej w sektorze publicznym i prywatnym oraz kwalifikacje w zakresie rachunkowości i zarządzania przydatne do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych
 umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 84,5
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 27
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 67,5
Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS

Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje: Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać. Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli. Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać. Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
kurs - Kurs repetytoryjny
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, podstawy ekonomiiECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Algebra liniowa16306020e
Analiza matematyczna I5306020e
Analiza matematyczna II7 lub 5,5 lub 53060e
Makroekonomia I26 lub 53030e
Mikroekonomia I34303020e
Mikroekonomia II47 lub 6 lub 53030e
Narzędzia informatyczne w ekonomii330zo
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,56z
Prawo z elementami prawa handlowego660e
Wstęp do ekonomii5330zo
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen4
Razem:3227627030460
Drugi rok, kierunek informatyka i ekonometriaECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Informatyka gospodarcza3 lub 430zo
Matematyka ubezpieczeniowa3 lub 23030e
Projektowanie systemów informatycznych3 lub 1 lub 230zo
Ekonomia Polityczna153030e
Finanse I263030e
Finanse II3 lub 63030e
Makroekonomia II36303020e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej453030e
Mikroekonomia III563020e
Rachunek prawdopodobieństwa67 lub 6,5 lub 6303020e
Statystyka matematyczna76 lub 5,5 lub 53030e
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen8
Razem:36240210309060
Trzeci rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Bankowość centralna1330e
Bankowość komercyjna330e
Ubezpieczenia2 lub 430zo
Warsztaty finansowe4 lub 3zo
Praktyki23120z
Ekonometria37303020e
Instrumenty finansowe330zo
Teoria wymiany międzynarodowej6 lub 5303020e
Zarządzanie5 lub 460e
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen8
Razem:27210603040120
Drugi rok, specjalność ekonomia przedsiębiorstwaECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Finanse przedsiębiorstwa5 lub 3 lub 430e
Rachunkowość1330zo
Teoria przedsiębiorstwa4 lub 3 lub 130e
Ekonomia Polityczna253030e
Finanse I363030e
Finanse II3 lub 63030e
Makroekonomia II46303020e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej553030e
Mikroekonomia III663020e
Rachunek prawdopodobieństwa77 lub 6,5 lub 6303020e
Statystyka matematyczna86 lub 5,5 lub 53030e
Lektoraty dla studiów licencjackich i zaocznych II stopnia - Ekonomia oraz MSEMen8
Razem:392402109060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/