Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia sztuki > Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-HS)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Studia II stopnia mają charakter teoretyczno-historyczny, dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz szeroko pojętej kultury. Przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o sztuce. Program zapewnia ugruntowanie podstaw wykształcenia humanistycznego, zwłaszcza zaś opanowanie szerokiego spektrum metodologii historii sztuki oraz zarówno przekrojowej, jak i szczegółowej wiedzy z zakresu tej dyscypliny, zgodnie z zainteresowaniami studenta. Studia II stopnia z historii sztuki doskonalą umiejętności badawcze poprzez określone zadania dydaktyczne (jak warsztaty metodologiczne, kwerendy, krytyczna analiza źródeł, prace inwentaryzacyjne). Wyróżniającym elementem programu studiów jest pogłębiona refleksja nad własną dziedziną (dzieje historii sztuki) oraz udoskonalenie warsztatu metodologicznego (współczesne metody historii sztuki), niezbędnego w samodzielnej pracy naukowej i przydatnego we wszelkiego rodzaju zawodach związanych z kulturą. Studenci mogą uczestniczyć w projektach badawczych pracowników IHS w oraz naukowo-badawczych inicjatywach studenckich kół naukowych.

Studia dają podstawę dla podejmowania przez absolwentów różnych form aktywności zawodowej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów II stopnia przydatne są w wykonywaniu zawodów związanych z muzealnictwem, różnego rodzaju działalnością w sferze kultury, a także nauki. Dla studentów zainteresowanych pracą naukową naturalną kontynuacją studiów II stopnia są studia doktoranckie. Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia fachową opiekę nad uczestnikami studiów III stopnia, którzy prowadzą własną pracę badawczą z zakresu historii sztuki. Absolwenci podejmują pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej, jak również Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, w innych instytucjach muzealnych i kulturalnych w Polsce, a często także w muzeach oraz galeriach zagranicznych. Studia ukończyło również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy po pracowników agencji reklamowych.

Zjazdy studentów niestacjonarnych trwają trzy dni (w piątek zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17.00, w sobotę o 8.30, w niedzielę o 9.00). Jedna sesja obejmuje minimum 18 godzin zajęć. W jednym semestrze odbywa się 7 sesji. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu, w siedzibie Instytutu Historii Sztuki w Gmachu Porektorskim i w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej (sale 105 i 106). Instytut dysponuje własną biblioteką z obfitym księgozbiorem (niemal 40 tys. woluminów).

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z historii sztuki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/