Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia > Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-FRU)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia w zakresie finanse przedsiębiorstw i rachunkowość
Magisterium na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia w zakresie zarządzanie instytucjami finansowymi

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:


1. Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku finanse Rachunkowość i Ubezpieczenia absolwent:

WIEDZA
- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze finansów, rachunkowości i ubezpieczeń jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z finansami przedsiębiorstw, pośrednictwem finansowym, rynkami finansowymi, sektorem publicznym

- ma pogłębioną wiedzę na temat rachunkowości finansowej i sprawozdań finansowych wszystkich jednostek gospodarczych, w tym: banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli oraz grup kapitałowych

- ma rozszerzoną wiedzę na temat systemu podatkowego na poziomie centralnym i lokalnym oraz wymogów prawa podatkowego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych (podatnik, płatnik, zobowiązanie podatkowe)

UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową i ubezpieczeniową.

- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi dokumentami finansowymi, a zwłaszcza sprawozdaniami finansowymi, w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

- potrafi sporządzić i zinterpretować sprawozdanie finansowe każdego typu jednostki gospodarczej, z uwzględnieniem obowiązujących zasad wyceny.

- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych, co w konsekwencji powoduje, że uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności.

- potrafi rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości, finansów i ubezpieczeń w ramach zespołu.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS - 120,
Liczba semestrów – 4

3. Jeżeli program jest oparty na standardach (kształcenie nauczycieli) należy podać odpowiednie rozporządzenie - NIE

4. Liczba punktów ECTS:

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia - 54

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - 44

-w ramach zajęć modułowych do wyboru - 49

5. Informacja o praktykach (jeżeli są przewidziane w programie studiów) z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS - NIE

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/