Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse, inwestycje i rachunkowość > Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-EK)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z informatyki i ekonometrii
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia międzynarodowa
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia sektora publicznego,
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości, specjalność finanse publiczne i podatki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:
 umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 wiedza z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych
 zrozumienie i umiejętność praktycznego zastosowania do analiz empirycznych modeli handlu zagranicznego, produkcji międzynarodowej i finansów międzynarodowych
 znajomość i umiejętność wykorzystania instrumentów służących do rozliczania transakcji na rynkach zagranicznych
 znajomość i umiejętność analizy procesów integracji walutowej i gospodarczej i ich skutków dla podmiotów prywatnych i publicznych; znajomość reguł działania międzynarodowych instytucji gospodarczych
 umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej w sektorze publicznym i prywatnym oraz kwalifikacje w zakresie rachunkowości i zarządzania przydatne do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych
 umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 84,5
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 27
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 67,5
Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS

Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje: Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać. Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli. Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać. Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
kurs - Kurs repetytoryjny
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/