Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EK-MSEM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z ekonomii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
• potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać  poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
• zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
• zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
• ma umiejętność analizy podstawowych problemów ekonomicznych
• nabywa umiejętności wyboru odpowiednich narzędzi, czyli właściwych teorii makroekonomii, do poszukiwania rozwiązań rzeczywistych problemów gospodarczych w skali makroekonomicznej. Jednocześnie potrafi przewidywać skutki zjawisk makroekonomicznych dla funkcjonowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Posiada umiejętność rozumienia podstawowych przyczyn i skutków złożoności teorii makroekonomii
• potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ekonometryczne we własnym badaniu. Umie przygotować materiał empiryczny, sformułować hipotezy badawcze, oszacować model i zinterpretować uzyskane wyniki
• potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ekonometryczne we własnym badaniu. Umie przygotować materiał empiryczny, sformułować hipotezy badawcze, oszacować model i zinterpretować uzyskane wyniki
• potrafi analizować typowe modele mikroekonomiczne dla różnych struktur rynkowych, znajdować równowagi cząstkowe i ogólne, określać skutki występowania efektów zewnętrznych. Umie posługiwać się pojęciami nadwyżki konsumenta, producenta, nadwyżki ekonomicznej do analizy efektywności rynkowej i rozważanych polityk gospodarczych. Umie analizować problemy związane z występowaniem dóbr publicznych i dobierać mechanizmy zapewniające ich odpowiednią podaż. Umie znajdować optymalne kontrakty w prostych problemach z asymetryczną informacją oraz optymalizować sankcje i zachęty ekonomiczne zawarte w systemie prawnym
• ma świadomość złożoności problematyki aktuarialnej. Wykazuje gotowość do pogłębiania swoich umiejętności w oparciu o dostępną bibliografię naukową, dostrzegając ograniczoność poznanych metod obliczeniowych
• umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo. Potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/