Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia (Economics) > Ekonomia (Economics), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)

Ekonomia (Economics), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) (S2-EC)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii, specjalność International Economics

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima, Eviews do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 Rozumienie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych i walutowych, wyceny i zastosowania instrumentów finansowych w inżynierii finansowej międzynarodowej korporacji
 Znajomość i umiejętność zastosowania najnowszych wersji modeli handlu międzynarodowego, w tym transferu technologii w globalnej gospodarce opartej na wiedzy
 Znajomość i umiejętność analizy aktualnych zjawisk w rozwoju gospodarki światowej, tendencji handlu międzynarodowego, oraz polityki handlowej
 Znajomość i umiejętność analizy procesów aglomeracji i deglomeracji, w tym przepływów inwestycji zagranicznych, na bazie modeli geografii ekonomicznej
 Znajomość i umiejętność analizy międzynarodowych procesów migracji ludności i siły roboczej
 Znajomość międzynarodowych organizacji gospodarczych, handlowych i finansowych, oraz zasady negocjacji i rozstrzygania sporów handlowych
 Umiejętność negocjacji handlowych, komunikacji i prezentacji wyników własnych analiz, korespondencji handlowej, także biegle w języku angielskim
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 40
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 28
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 52

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
e - Egzamin

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/