Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia > Biotechnologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Biotechnologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-BT)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Profil ogólnoakademicki dla studiów II stopnia na kierunku biotechnologia najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji, której celem nadrzędnym jest zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie biotechnologii i dziedzin pokrewnych. Podczas tych studiów uzyskiwane są także praktyczne umiejętności stosowania zaawansowanych technik biotechnologicznych.

1. Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych. Absolwenci posiadają umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników.

2. Absolwenci kierunku studiów biotechnologia II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO.

3. Absolwenci kierunku biotechnologia II stopnia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych i gimnazjach.

4. Absolwenci posiadają umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie i są przygotowani do pracy w redakcjach czasopism naukowych.

5. Absolwenci kierunku biotechnologia przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia.

Głównym celem prowadzenia tych studiów, realizowanym wyłącznie poprzez studia II stopnia na kierunku biotechnologia, jest wykształcenie biotechnologów o wiedzy i kompetencjach praktycznych w zakresie innowacyjnych badań laboratoryjnych. Absolwenci posiadają znajomość zaawansowanych, praktycznych procedur laboratoryjnych, zgodnych ze światowymi standardami, używanych w badaniach podstawowych i komercyjnych. Są świadomi ekonomicznych podstaw oraz implikacji etycznych i ekologicznych prowadzonych badań. Trzy specjalizacje różnicują przygotowanie absolwentów ukierunkowując je na: a) mikrobiologię stosowaną, b) uniwersalną biotechnologię molekularną, c) zastosowanie biotechnologii w naukach medycznych (biotechnologia medyczna).

Cele te są realizowane przez stale doskonalony program nauczania i aktywny udział Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez Uczelnię, organy administracji rządowej i programy międzynarodowe.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie biotechnologii medycznej
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie biotechnologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie komórek macierzystych w biologii i medycynie
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie mikrobiologii stosowanej
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie molekularnego podłoża i terapii chorób cywilizacyjnych
Magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie neurobiologii i chorób neurodegeneracyjnych

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Profil ogólnoakademicki dla studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji, której celem nadrzędnym jest zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie biotechnologii i dziedzin pokrewnych. Podczas tych studiów uzyskiwane są także praktyczne umiejętności stosowania zaawansowanych technik biotechnologicznych.
Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych. Absolwenci posiadają umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników. Absolwenci kierunku studiów Biotechnologia II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w
laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO.
Absolwenci kierunku Biotechnologia II stopnia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Absolwenci posiadają umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie i są przygotowani do pracy w redakcjach czasopism naukowych. Absolwenci kierunku Bitechnologia przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia.
Studia trwają 4 semestrów.
Liczba godzin zajęć i punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) – 1800 godzin/120 ECTS

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru.
86 ECTS (71,7%)

Praktyki
Nie dotyczy

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/