Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biofizyka > Biofizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Biofizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-BIO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

  • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne, nauki biologiczne;
  • studia interdyscyplinarne;
  • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW;
  • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych;
  • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych;
  • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW;
  • praktyki zawodowe w ramach studiów;
  • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5).

Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i elementami nauk medycznych. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. Kształcenie przygotowuje do stosowania i rozwijania metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł, makromolekuł i ich układów. Kierunek rozwija umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób, projektowaniu nowych leków, terapii i metod diagnostycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci uzyskują kompetencje stosowania metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych, rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania nowych molekuł i makromolekuł o pożądanych właściwościach pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Potrafią także praktycznie wykorzystać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznym i diagnostycznym.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku biofizyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/