Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Antropozoologia > Antropozoologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Antropozoologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AZ)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
  • Dziedziny: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych,
  • Dyscypliny: nauki biologiczne, psychologia, filozofia, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki prawne, historia, nauki socjologiczne.

Cele kształcenia

Antropozoologia jest unikatowym kierunkiem współprowadzonym przez trzy Wydziały: Wydział „Artes Libetales”, Wydział Biologii oraz Wydział Psychologii. Celem kształcenia jest uzyskanie interdyscyplinarnej i międzyobszarowej wiedzy i umiejętności z zakresu relacji człowiek-zwierzę od czasów najdawniejszych po współczesne. Absolwenci będą posiadać określoną wiedzę dotycząca biologii i psychologii zwierząt oraz obecności i sposobów przedstawiania zwierząt w kulturze.

Moduły kształcenia zostały skonstruowane tak, by absolwent dysponował aktualną wiedzą dotyczącą podstaw prawnych i etycznych, a także uwarunkowań historycznych i kulturowych wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie oraz potrafił skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktów interesów z wrażliwością, kompetencjami oraz poszanowaniem podmiotowości i godności zwierzęcia.

Istotną rolę w programie odgrywają praktyki i projekty grupowe rozwijające umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.

Przedmioty, w tym zajęcia laboratoryjne i terenowe prowadzone są przez trzy wydziały. Zajęcia odbywają się w następujących lokalizacjach:

  • Wydział Biologii: Gmach Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1
  • Wydział Psychologii: Budynek Dydaktyczny, ul. Stawki 5/7
  • w budynkach Wydziału „Artes Liberales: okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales” w Białej Willi ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji: w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej kierunku http://az.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta:

Studia międzyobszarowe mają na celu rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy o ludziach i zwierzętach z obszarów nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz nauk o sztuce, a także rozwijanie umiejętności dostrzegania, opisywania i rozumienia zjawisk z pogranicza tych nauk. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki, nauk przyrodniczych i społecznych, studia te przygotowują do podejmowania wciąż nowych wyzwań i uczestnictwa w budowaniu relacji między ludźmi a zwierzętami, opartej na gruntownej wiedzy o zwierzętach, poszanowaniu ich praw i trosce o ich dobrostan.

Absolwenci antropozoologii potrafią samodzielnie pogłębiać wiedzę, integrując fakty i zjawiska z różnych jej obszarów. Charakteryzują się otwartością i wrażliwością na otaczający ich świat oraz status prawny i moralny zwierząt. Cechująca ich postawa otwartości jest oparta o integralną wiedzę z zakresu biologii, antropologii, psychologii, socjologii, prawa, historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i etyki. Absolwent potrafi, przy użyciu odpowiednich narzędzi, analizować i kształtować relacje zoo-antropologicznych oraz ich społeczny, kulturowy, historyczny, prawny, teologiczny, ekonomiczny i polityczny kontekst.

Absolwenci posiadają solidne podstawy zarówno do studiów magisterskich z elementami samodzielnej pracy badawczej w obszarze humanistyki lub na styku nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Absolwenci potrafią pracować ze zwierzętami, budując z nimi relacje oparte na szacunku, zaufaniu, autonomii, otwartości, wzajemnym uczeniu się oraz zasadzie ochrony słabszej strony i dbałości o jej dobrostan. Są przygotowani do pracy w instytucjach związanych ze sferą edukacji, kultury, turystyki, mediów i w organizacjach rozwiązujących problemy relacji ze zwierzętami w instytucjach samorządowych i pozarządowych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku antropozoologia

Dalsze studia:

studia II stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/