On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Teacher education (S2-PEN)

(in Polish: Pedagogika nauczycielska, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Program studiów oferuje bogate treści, służące kształceniu i rozwojowi kadry nauczycielskiej na wysokim poziomie świadomości zawodowej i obywatelskiej. Studia stwarzają warunki do efektywnej i nowatorskiej aktywności pedagogicznej, opartej na wiedzy i umiejętnościach, niezbędnych do podejmowania działań dydaktycznych i wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także przygotowują do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci. W kształceniu na tym kierunku szczególne znaczenie ma wymiar specjalnościowy: moduły specjalnościowe obok specjalistycznej wiedzy zawierają zintegrowane z zajęciami warsztatowymi praktyki i stanowią przygotowanie studentów do przyszłej działalności pedagogicznej oraz badawczej.

Lista specjalności:

  • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Na specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną mogą ubiegać się o przyjęcie jedynie absolwenci studiów I stopnia w zakresie pedagogiki (edukacji) przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Minimalna liczba do uruchomienia specjalności: 20 osób.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do zawodu nauczyciela jest elementem programu studiów.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 w dniach: poniedziałek-piątek zgodnie z kalendarzem akademickim.

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu zamieszkania, również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

  • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiadają umiejętności umożliwiające podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także są przygotowani do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci oraz realizowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w sytuacjach zakłócających przebieg rozwoju i edukacji. Są przygotowani przede wszystkim do pracy jako nauczyciele w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej oraz w świetlicach szkolnych, do pracy jako pedagodzy szkolni, a także w organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika nauczycielska uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Teacher education in the range of artistic education
Second cycle degree-magister-in Teacher Education, speciality: Early
Second cycle degree-magister-in Teacher Education, speciality: Early English
Second cycle degree-magister-in Teacher Education, speciality: Pre-School

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Teaching standards

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on the standards of education in preparation for the teaching profession.

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1. Learning outcomes:
On completion of the programme of study the graduate:
• displays deepened knowledge of educational research methodology and methods of its practical application
• demonstrates knowledge of the principles of effective training and the organization of learning situations ensuring success in learning
• knows educational methods appropriate for the education of children in preschool and early primary school
• can apply theoretical knowledge to design educational situations at different stages of education taking into account the practical effects involving phenomena from different areas of social life
• can independently acquire knowledge and expand their own professional skills necessary to design a set of courses in working with children and youth
• can adapt pedagogical activities to the individual needs of children and youth at different stages of education
• takes educational activity which is the result of reflection and in-depth analysis of their own practical experience in working with students
• is able to work in a team of teachers when solving important problems for education in a given institution, to support others and benefit from the support, create a democratic culture of the functioning of the institution
2. Studies in ECTS credits and the number of semesters: 120 credits, 4 semesters
3. The programme is based on standards for teacher education: Regulation by the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on training standards for the teaching profession
4. number of ECTS credits attributable to:
- fundamental courses: 24 ECTS;
- practical courses, including laboratories and projects: max. 10 ECTS
- elective courses - 50 ECTS
5. teaching practice: max. 150 hours, max. 10 ECTS within individual modules
Competences: as in the standards of teacher education

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
egz - Examination
kon - Seminar
pr_ped - Pedagogical placement
sem - Seminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year Teacher Education, Early Childhood Education and Pedagogical TherapyECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MBH-Module-Research on humanistic perspective9*e
MBH - Philosophy of education - lecture30c
MBH-Contemporary pedagogical approaches30c
MM-Methodical module-Early Childhood Educatione
MM-Media Education30c
MM-The models of pre-school education30c
MM-Educational Skills Training30c
MM-Elementary Education in the Contemporary Theory and Practice30c
MOBS-Module of Social Research10*e
MOBS-Culture anthropology30c
Evaluation in education30c
MOBS-Methodology of social researchc
MS1-Specialisation module 1- Basics of pedagogical therapy12*e
MS1-Pedagogical diagnosis30c
MS1-Pedagogical prevention15c
MS1 - Local environment and parents in the face of the child's educational and developmental difficulties15c
MS1-Theoretical basis of pedagogical therapy30c
MS1-Training of the teacher’s therapeutic skills15c
MS1-Some aspects of pedagogical therapy30c
Total:31210903045
(in Polish) Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
Foundations of general didacticsg
MBH-Module-Research on humanistic perspective9*e
MBH - Philosophy of education - lecture30c
MBH-Contemporary pedagogical approaches30c
MD/KP- Module of Teachinge
MD/PPPW-DIDACTIC MODULE, Early Childhood Educatione
MD/PPPW-Music Educationc
MD/PPPW - Art educationc
MD/PPPW-Planning preschool workc
MD/PPPW-Pedagogical assistant internship in pre-schoolc
MD/PPPW-Pedagogical assistant internship in schoolc
MD/PPPW - Planning school workc
MM-Methodical module-Early Childhood Educatione
MM-Media Education30c
MM-The models of pre-school education30c
MM-Educational Skills Training30c
MM-Elementary Education in the Contemporary Theory and Practice30c
MOBS-Module of Social Research10*e
MOBS-Culture anthropology30c
Evaluation in education30c
MOBS-Methodology of social researchc
MPR- Planning preschool work15c
MPR-Pedagogical assistant internship in preschool60c
MS1-Specialisation Module - The basics of work in preschool and schoole
Polish language for teachersc
MS1-Children`s Literaturec
MS1-Methods for stimulating the development and learning of childrenc
MS1-Mathematics for Teachersc
MS1-Project method in kindergarten and schoolc
Science and Technology for Teachersc
KRE-Specialization Module 2-Directions in development preschool and elementary educatione
KRE-Media Educationc
KRE-Theatre Educationc
KRE-Methods for stimulating the development and learning of childrenc
KRE-The models of pre-school educationc
KRE-Project method in kindergarten and schoolc
KRE-Individual differences and teaching - working with gifted student and student with developmental dysfunctionsc
KRE-Elementary Education in the Contemporary Theory and Practicec
Total:19180306045
(in Polish) Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
Voice for teachers230g
MKJO-Module: Language for academic purposes14*e
MNP-Pedagogical sciences module10*e
MNP-Adult Education30c
MNP-Pedagogy30c
MNP-Comparative Education30c
MS1-Specialization Module 1 - The role of the teacher in preschool and schoole
NSiP-Language Educationc
NSiP-Mathematics educationc
NSiP-Nature and Science educationc
NSiP-The role of the teacher in preschoolc
NSiP-The role of the teacher in schoolc
NSiP-Pre-school pedagogic practicec
NSiP-School pedagogic practicec
MSN-Educational psychology230g
Biomedical basis of development and education115g
Health education215g
Polish language for teachersg
Mathematics for Teachersg
Science and Technology for Teachersg
First Aid115g
Developmental Psychology215g
General university courses6
Total:4016545

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/