On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Teacher education (NZ2-PEN)

(in Polish: Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Program studiów oferuje bogate treści, służące kształceniu i rozwojowi kadry nauczycielskiej na wysokim poziomie świadomości zawodowej i obywatelskiej. Studia stwarzają warunki do efektywnej i nowatorskiej aktywności pedagogicznej, opartej na wiedzy i umiejętnościach, niezbędnych do podejmowania działań dydaktycznych i wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także przygotowują do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci. W kształceniu na tym kierunku szczególne znaczenie ma wymiar specjalnościowy: moduły specjalnościowe obok specjalistycznej wiedzy zawierają zintegrowane z zajęciami warsztatowymi praktyki i stanowią przygotowanie studentów do przyszłej działalności pedagogicznej oraz badawczej.

Lista specjalności:

  • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Zasaday kwalifikacji na specjalnośći:
Na specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną mogą ubiegać się o przyjęcie jedynie absolwenci studiów I stopnia w zakresie pedagogiki (edukacji) przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Minimalna liczba do uruchomienia specjalności: 20 osób.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do zawodu nauczyciela jest elementem programu studiów.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu zamieszkania, również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

  • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiadają umiejętności umożliwiające podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także są przygotowani do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci oraz realizowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w sytuacjach zakłócających przebieg rozwoju i edukacji. Są przygotowani przede wszystkim do pracy jako nauczyciele w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej oraz w świetlicach szkolnych, do pracy jako pedagodzy szkolni, a także w organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika nauczycielska uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Teacher education in the range of artistic education
Second cycle degree-magister-in Teacher Education, speciality: Early
Second cycle degree-magister-in Teacher Education, speciality: Early English
Second cycle degree-magister-in Teacher Education, speciality: Pre-School

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Teaching standards

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on the standards of education in preparation for the teaching profession.

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1. Learning outcomes:
On completion of the programme of study the graduate:
• displays deepened knowledge of educational research methodology and methods of its practical application
• demonstrates knowledge of the principles of effective training and the organization of learning situations ensuring success in learning
• knows educational methods appropriate for the education of children in preschool and early primary school
• can apply theoretical knowledge to design educational situations at different stages of education taking into account the practical effects involving phenomena from different areas of social life
• can independently acquire knowledge and expand their own professional skills necessary to design a set of courses in working with children and youth
• can adapt pedagogical activities to the individual needs of children and youth at different stages of education
• takes educational activity which is the result of reflection and in-depth analysis of their own practical experience in working with students
• is able to work in a team of teachers when solving important problems for education in a given institution, to support others and benefit from the support, create a democratic culture of the functioning of the institution
2. Studies in ECTS credits and the number of semesters: 120 credits, 4 semesters
3. The programme is based on standards for teacher education: Regulation by the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on training standards for the teaching profession
4. number of ECTS credits attributable to:
- fundamental courses: 24 ECTS;
- practical courses, including laboratories and projects: max. 10 ECTS
- elective courses - 50 ECTS
5. teaching practice: max. 150 hours, max. 10 ECTS within individual modules
Competences: as in the standards of teacher education

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
egz - Examination
kon - Seminar
sem - Seminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year Teacher Education, Early Childhood Education and Pedagogical TherapyECTSlectclegzkonsemwarexam
MBH-Module of Research on Humanistic Perspective9*e
MBH-Philosophy of education16c
MBH-Contemporary pedagogical approaches16c
MBSp-Module of Social Research10*e
MBSp-Culture anthropology16c
MBSp-Evaluation in education16c
MBSp-Methodology of social research16c
MM-Didactic Module6*e
MM-Media Education16c
MM-The models of pre-school education16c
MM-Educational Skills Training16c
MM-Elementary Education in the Contemporary Theory and Practice16c
MS1-Specialisation module 1- Basics of pedagogical therapy12*e
MS1-Pedagogical diagnosis16c
1616c
MS1 - Local environment and parents in the face of the child's educational and developmental difficulties16c
MS1-Theoretical basis of pedagogical therapy16c
MS1-Training of the teacher’s therapeutic skills16c
MS1-Some aspects of pedagogical therapy16c
Total:37128801632
(in Polish) Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSlectclegzkonsemwarexam
Biomedical basis of development and educationg
Voice for teachers216g
Health education216g
First aid188 or 16g
Developmental Psychology216g
MKJO-Module: Language for academic purposes14*e
MNP-Pedagogical sciences module10*e
MNP-Adult Education16c
MNP-Pedagogy16c
MNP-Comparative Education16c
MS1 - English - integrated skills 116c
MS1-English - integrated skills 216c
MS1b-specialization Module-PRACTICAL ENGLISH7*e
MS2-Specialization Module-Teacher Development15*e
MS2-Practical English Phonetics16c
MS2-Content and Language Integrated Learning16c
MS2-Children Literature in Teaching English to Young Learners16c
MS2-Foreign languages teaching in various educational contexts in Europe16c
MS2-Research in Young Learner Second Language Acquisition16c
Educational psychology216g
Total:55104326432
(in Polish) Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSlectclegzkonsemwarexam
Basics of general didactics216g
MD/KP Module of Teachinge
MD-Didactic Module: Early Childhood Educatione
MD-Music Educationc
MD-The Art Educationc
MD-Planning preschool and school workc
MD-Pedagogical assistant internship in pre-schoolc
MD-Pedagogical assistant internship in schoolc
MBH-Module of Research on Humanistic Perspective9*e
MBH-Philosophy of education16c
MBH-Contemporary pedagogical approaches16c
MBSp-Module of Social Research10*e
MBSp-Culture anthropology16c
MBSp-Evaluation in education16c
MBSp-Methodology of social research16c
MM-Didactic Module6*e
MM-Media Education16c
MM-The models of pre-school education16c
MM-Educational Skills Training16c
MM-Elementary Education in the Contemporary Theory and Practice16c
2300-NZ2-MPR-PPW-PPP
2300-NZ2-MPR-PPW-PRA
MS1 - Specialisation Module - The basics of work in preschool and schoole
MS1-Polish language for teachersc
MS1-Children`s Literaturec
MS1-Methods for stimulating the development and learning of childrenc
MS1-Mathematics for Teachersc
MS1-Project method in kindergarten and schoolc
MS1-Science and Technology for Teachersc
MS2-Specialization Module 2-Directions in development preschool and elementary educatione
MS2-Media Educationc
MS2-Theatre Educationc
MS2-Activating methods in kindergarten and schoolc
MS2-The models of pre-school educationc
MS2-Project method in kindergarten and schoolc
MS2-Individual differences and teaching - working with gifted student and student with developmental dysfunctionsc
MS2-Elementary Education in the Contemporary Theory and Practicec
Total:271281616
(in Polish) Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSlectclegzkonsemwarexam
Biomedical basis of development and educationg
Voice for teachers216g
Health education216g
Polish language for teachersg
Children`s Literatureg
Mathematics for Teachersg
Science and Technology for Teachersg
First aid188 or 16g
Developmental Psychology216g
MKJO-Module: Language for academic purposes14*e
MNP-Pedagogical sciences module10*e
MNP-Adult Education16c
MNP-Pedagogy16c
MNP-Comparative Education16c
MS1-Specialization Module 1 - The role of the teacher in preschool and schoole
MS1-Physical and Health Educationc
MS1-Language Educationc
MS1-Mathematics educationc
MS1-Nature and Science educationc
MS1-The role of the teacher in preschoolc
MS1-The role of the teacher in schoolc
MS1-Pre-school pedagogic practicec
MS1-School pedagogic practicec
Educational psychology216g
Total:3310416

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/