On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Computational Engineering > Computational Engineering, full-time, second cycle programme

Computational Engineering, full-time, second cycle programme (S2-IO)

(in Polish: Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 1,5-year studies
Language: PolishMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Limit miejsc wspólny dla ścieżki P i C

Inżynieria obliczeniowa to kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchomiony  przez ICM w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta studiów skierowana jest do absolwentówstudiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, 7-semestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) lub magisterskich. Studia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych. Obecnie w Polsce pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach. Zapoznają się z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych w tym metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobywają wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także biorą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, jest oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Studenci mają do dyspozycji laboratorium komputerowe, korzystają z superkomputerów Cray XC40 (Okeanos), klastra obliczeniowego (Hydra) oraz systemu analityki dużych danych (Enigma). Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń biorą udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Studenci są włączani  w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, mogą także realizować  własne projekty.

Studenci inżynierii obliczeniowej biorą udział w konkursach i hackathonach zajmując czołowe lokaty.

Istotnym elementem studiów praktycznych są 3-miesięczne praktyki, które odbywają się w Centrum Technologii ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Szczegółowy opis studiów dostępny jest na stronie: http://www.icm.edu.pl/studia.

Qualification awarded:

Second cycle degree – magister- in computational engineering

Access requirements

Engineer or second cycle degree

Learning outcomes

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
lab - Lab
psem - Proseminar
psem_dyp - Diploma proseminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year, first semester - Computational EngineeringECTSlectcllabpsempsem_dypexam
Analytical methods in mathematical modeling63030e
Intellectual property rights-basic course0.54c
Parallel computing63030e
4010-SEM
Computational systems, data bases, networks93060e
Selected applications of computer sciences11515g
Total:22.5941201515

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/