On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Computer Science > Master's degree, second cycle programme, Computer Science

Master's degree, second cycle programme, Computer Science (S2-INF)

(in Polish: Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia podstawowy nacisk kładzie się na naukę twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności budowania uogólnień i stawiania pytań. Absolwenci studiów II stopnia nabywają dużą sprawność nie tylko w posługiwaniu się wybranymi technologiami informatycznymi, ale potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności także w zastosowaniach niezwiązanych ze studiowaną dyscypliną, na przykład w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodach wymagających znacznej wiedzy z zakresu informatyki, potrzebnej na przykład do nadzorowania dużych projektów informatycznych i kierowania zespołami programistów. Jednocześnie studenci są włączani do badań prowadzonych na uczelni, co umożliwia dobre przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Studia drugiego stopnia mają zindywidualizowany charakter. Niewielka liczba przedmiotów obowiązkowych i szeroka oferta zajęć do wyboru, umożliwia absolwentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych działów informatyki.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in informatics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Learning outcomes
On completing this curriculum the student:
• can work in a team, including interdisciplinary teams, and understands the need to work systematically on long term projects
• uses modern technologies for distributing and parallelising computations
• knows the problems, techniques and instruments available for constructing compilers
• can apply synchronisation mechanisms to processes and threads in selected technologies, depending on the architecture and capabilities of a particular computer
• identifies affiliation and difficulty of computational problems in relation to the important complexity classes: NC, P, NP, PSPACE, using their various characterisations
• designs algorithms in the basic models of computability: Turing machines and logic circuits
• has in­depth knowledge of the areas of mathematics required to study computer science
• understands well the role and importance of the structure of mathematical reasoning
• can express computational problems in the language of mathematics
• can describe IT systems effectively to a layman and can prepare a presentation or an article using IT instruments

Number of ECTS credits: 120
Number of semesters: 4

Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in basic courses: 94
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in practical courses: 8
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in elective courses: 88

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
lab - Lab
sem - Seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year in computer scienceECTSlectcllabsemexam
Logics for computer scientists6303015e
Compiler construction9303030e
Ideas and informatics330c
Computational complexity63030e
Elective courses: concurrent and distributed programming63030e
Elective courses124120120e
Master seminar660c
Total:602702404560
Second year in computer scienceECTSlectcllabsemexam
Elective courses130150150e
General university courses2, 3660g
Master seminar660c
Master thesis18
Total:6021015060

1 - Five courses from the group Elective courses for computer science, 6 ECTS each.

2 - Grading or Egzamination

3 - In total, in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/