On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Computer Science > Master's degree, second cycle programme, Computer Science

Master's degree, second cycle programme, Computer Science (S2-INF)

(in Polish: Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia podstawowy nacisk kładzie się na naukę twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności budowania uogólnień i stawiania pytań. Absolwenci studiów II stopnia nabywają dużą sprawność nie tylko w posługiwaniu się wybranymi technologiami informatycznymi, ale potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności także w zastosowaniach niezwiązanych ze studiowaną dyscypliną, na przykład w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodach wymagających znacznej wiedzy z zakresu informatyki, potrzebnej na przykład do nadzorowania dużych projektów informatycznych i kierowania zespołami programistów. Jednocześnie studenci są włączani do badań prowadzonych na uczelni, co umożliwia dobre przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Studia drugiego stopnia mają zindywidualizowany charakter. Niewielka liczba przedmiotów obowiązkowych i szeroka oferta zajęć do wyboru, umożliwia absolwentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych działów informatyki.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in informatics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Learning outcomes
On completing this curriculum the student:
• can work in a team, including interdisciplinary teams, and understands the need to work systematically on long term projects
• uses modern technologies for distributing and parallelising computations
• knows the problems, techniques and instruments available for constructing compilers
• can apply synchronisation mechanisms to processes and threads in selected technologies, depending on the architecture and capabilities of a particular computer
• identifies affiliation and difficulty of computational problems in relation to the important complexity classes: NC, P, NP, PSPACE, using their various characterisations
• designs algorithms in the basic models of computability: Turing machines and logic circuits
• has in­depth knowledge of the areas of mathematics required to study computer science
• understands well the role and importance of the structure of mathematical reasoning
• can express computational problems in the language of mathematics
• can describe IT systems effectively to a layman and can prepare a presentation or an article using IT instruments

Number of ECTS credits: 120
Number of semesters: 4

Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in basic courses: 94
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in practical courses: 8
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in elective courses: 88

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
lab - Lab
sem - Seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year in computer scienceECTSlectcllabsemexam
Logics for computer scientists6303015e
Compiler construction9303030e
Ideas and informatics330c
Computational complexity63030e
Subjects in the group of concurrent and distributed programming63030e
Elective courses124120120e
Master seminar660c
Total:602702404560
Second year in computer scienceECTSlectcllabsemexam
Elective courses130150150e
General university courses2, 3660g
Master seminar660c
Master thesis18
Total:6021015060

1 - Five courses from the group Elective courses for computer science, 6 ECTS each.

2 - Grading or Egzamination

3 - In total, in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/