On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Graduate Programme in Teaching English to Young Learners > Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, full-time, second cykle

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, full-time, second cykle (S2-GPTE)

(in Polish: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, stacjonarne, II stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: English
  • Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Program studiów

Wyjątkową rolą w programie tego kierunku jest łączenie przygotowania do nauczania wczesnego nauczania języka oraz zintegrowanej edukacji przedmiotowo-językowej (CLIL). Studenci mają możliwość zapoznania się zarówno z edukacją językową, jak również z podstawami nauczania przyrody, matematyki, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym w języku angielskim. Ponadto, studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą nauczania dwujęzycznego w Europie i na świecie, oraz porównania programów kształcenia w różnych kontekstach międzynarodowych. Ważnym elementem tych studiów jest łączenie praktyki oraz teorii, odbywa się to między innymi poprzez organizowanie wielu wyjazdów terenowych do szkół międzynarodowych i dwujęzycznych na terenie Polski. Studenci uczestniczą również w całorocznych praktykach pedagogicznych w specjalnie wyselekcjonowanych szkołach oraz przedszkolach, zarówno publicznych jak i prywatnych, w których zaznajamiają się z różnymi podejściami do wczesnego nauczania języka oraz nauczania w podejściu CLIL. Ponadto, studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach międzynarodowych zarówno o charakterze dydaktycznym oraz badawczym prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny.

Wszystkie zajęcia na tym kierunku prowadzone są w języku angielskim, a w czasie trwania studiów, studenci mają możliwość doskonalenia języka angielskiego zwłaszcza w zakresie języka akademickiego oraz języka pracy w klasie. Zajęcia na tym kierunku odbywają się w małych grupach składających się ze studentów międzynarodowych, a w procesie nauczania wykorzystywane są nowoczesne technologie, np. do przygotowania portfolio nauczycielskich. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców oraz praktyków polskich oraz zagranicznych.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowujące do zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie kształcenia jest elementem programu studiów.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 w dniach: poniedziałek-piątek zgodnie z kalendarzem akademickim.

Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak niepublicznych mieszczących się na terenie Warszawy i okolic, w klasach 1–3.

Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje pracownik Wydziału, który jest również odpowiedzialny za rekrutację oraz współpracę z nauczycielami-mentorami/opiekunami studentów w szkołach, w których odbywają się praktyki. Trwają od początku lipca do końca maja zarówno na pierwszym jak i drugim roku.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl; clil.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym w zakresie nauk pedagogicznych oraz uczenia się i nauczania języka angielskiego. Absolwent otrzymał uniwersyteckie wykształcenie w języku angielskim przygotowujące go do podejmowania wyzwań pedagogicznych poprzez refleksję oraz prowadzenie badań w obszarze edukacji językowej, dwujęzycznej, edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem swoistości kultury anglosaskiej.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu oraz na I etapie kształcenia w różnych kontekstach edukacyjnych i kulturowych, w szczególności do nauczania dwujęzycznego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ma on szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu integracji przedmiotowo-językowej (CLIL). Ważnym elementem przygotowania do zawodu nauczyciela języka angielskiego na tym kierunku jest kształtowanie postawy refleksyjnej i badawczej.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: English for Young Learners and CLIL
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: English for Young Learners, CLIL and Early Education

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Access requirements

ranking of first cycle diplomas

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1. Learning outcomes:
On completion of the programme of study the graduate:
• has an expanded knowledge of the sociological, psychological, pedagogical concepts regarding children’s and youth’s development and education, as well as their institutional implications and cultural conditions;
• knows educational methods suitable for preschool and early childhood education;
• has a rich language resource (vocabulary, grammar, spelling and phonetics) enabling the use of English at an advanced level;
• can use theoretical knowledge to design learning situations at different stages of education including the practical effects of various social life events;
• is able to assess and to substantiate the effectiveness of educational methods used in work with children at different stages of education, make a written evaluation report in English, as well as prepare an oral presentation of the results;
• can adapt pedagogical activities to the individual needs of children and youth at different stages of education;
• has the ability to prepare a variety of written works in English at C1 level;
• has the ability to prepare presentations in English at C1 level;
• understands the importance of the need to improve their professional competence in an interdisciplinary dimension;
• undertakes pedagogical activities which are the result of reflection and in-depth analysis of their practical experience in working with students;
• is able to work in a team of teachers when solving important problems for education in a given institution, to support others and benefit from the support, create a democratic culture of the functioning of the institution;
• is creative and open to new initiatives and educational innovations for student development, the integration of parents and the local community with an educational institution; takes care of the preservation of cultural heritage.

2. Studies in ECTS credits and the number of semesters: 120 credits, 4 semesters
3. Number of ECTS credits attributable to:
- fundamental courses: 24 ECTS;
- practical courses, including laboratories and projects: max. 10 ECTS
- elective courses – 50 ECTS
4. Pedagogical practice: 150 hours, 10 ECTS within individual modules

Competences:
During practice, students shape their didactic competence by:
1) getting acquainted with the specificity of the institution where the practice was taking place, including: getting to know the didactic tasks carried out, the functioning of the institution, the organization of work, the employees, the participants of the didactic process, as well as the records kept;

2) observation of classes in educational institutions,
3) cooperation with the mentor teacher,
4) conducting classes (acting as a teacher)
5) analysis of experiences (analysis and interpretation of observed or experienced situations and didactic events).

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
wyk_kon - Participatory lecture
cl - Class
egz - Examination
kon - Seminar
lab - Lab
pr_ped - Pedagogical placement
sem - Seminar
sem_mgr - Master's seminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, English for Young Learners, CLIL and Early EducationECTSlectwyk_konclegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarexam
GPTE-Teaching practice 190c
30c
6*e
Core Modul: English Language Teching21 or 16*e
Introduction to CLIL030c
Literature and Drama in ELT30c
Overview of English teaching approaches and methods0c
Teaching English to young learners30c
Teaching English to young learners030c
Teaching Literacy in bilingual settings30c
Assessing and Evaluating YL Language Teaching and Learning30c
CORE MODULE 2: LANGUAGE and LINGUISTICS12 or 6*e
English phonetics3030c
Pedagogical grammar30c
Second Language Acquisition and Classroom Language Learning60 or 30c
CORE MODULE 3: TOOLS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT20 or 8*e
Professional and academic discourse6030c
Practicum and clinicc
Research methods in education30c
Action research: The design and carrying out a small-scale teacher research study30c
Tools of reflective teaching: (Introduction to Teaching Portfolio)30c
Specialisation module EE-part A6*e
SM-Human biological development – conditions and needs15c
SM-Polish language for teachers30c
SM-Children`s Literature30c
SM-Mathematics for Teachers30c
Total:124512090150270
Second year Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, English for Young Learners, CLIL and Early EducationECTSlectwyk_konclegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarexam
60c
3030c
6*g
10*e
Total:16306030
First year Graduate Programme in Teaching English to Young LearnersECTSlectwyk_konclegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarexam
Core Modul: English Language Teching21 or 16*e
Introduction to CLIL030c
Literature and Drama in ELT30c
Overview of English teaching approaches and methods0c
Teaching English to young learners30c
Teaching Literacy in bilingual settings30c
Assessing and Evaluating YL Language Teaching and Learning30c
CORE MODULE 2: LANGUAGE and LINGUISTICS12 or 6*e
English phonetics3030c
Pedagogical grammar30c
Second Language Acquisition and Classroom Language Learning60 or 30c
CORE MODULE 3: TOOLS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT20 or 8*e
Professional and academic discourse6030c
Practicum and clinicc
Research methods in education30c
Action research: The design and carrying out a small-scale teacher research study30c
Tools of reflective teaching: (Introduction to Teaching Portfolio)30c
Master's seminar I1260c
Total:126015060210
Second year Graduate Programme in Teaching English to Young LearnersECTSlectwyk_konclegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarexam
CORE MODULE 4: GENERAL EDUCATION AND PEDAGOGY24 or 18*e
Bilingualism/Multiculturalism: Critical Issues and practices30c
CLIL in different contexts30c
Curriculum studies030c
60c
Educational psychology30c
Philosophy of education30c
Special education30c
COMPLEMENTARY MODUL 1: ENGLISH at C110e
English integrated skills 1c
English integrated skills 2c
Listening and speakingc
Reading and writingc
Art education30c
Cooperation with parents at school0c
EARLY CHILDHOOD EDUCATION22 or 13*e
Education Problems Laboratoryc
Language education30c
Mathematics education30c
Music education30c
Science education30c
Teaching Methods Laboratoryc
Teaching Practice in a Kindergarden/Schoolc
General university courses6
Total:16306021090
First year Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, English for Young Learners and CLILECTSlectwyk_konclegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarexam
GPTE-Teaching practice 190c
30c
6*e
Core Modul: English Language Teching21 or 16*e
Introduction to CLIL030c
Literature and Drama in ELT30c
Overview of English teaching approaches and methods0c
Teaching English to young learners30c
Teaching English to young learners030c
Teaching Literacy in bilingual settings30c
Assessing and Evaluating YL Language Teaching and Learning30c
CORE MODULE 2: LANGUAGE and LINGUISTICS12 or 6*e
English phonetics3030c
Pedagogical grammar30c
Second Language Acquisition and Classroom Language Learning60 or 30c
CORE MODULE 3: TOOLS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT20 or 8*e
Professional and academic discourse6030c
Research methods in education30c
Action research: The design and carrying out a small-scale teacher research study30c
Tools of reflective teaching: (Introduction to Teaching Portfolio)30c
Total:6306090150240
Second year Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, English for Young Learners and CLILECTSlectwyk_konclegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarexam
60c
3030c
6*g
Total:6306030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/