On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Finance and Accounting > Finance and accounting, full-time, second cycle programme

Finance and accounting, full-time, second cycle programme (NW2-PRK-FR)

(in Polish: Finanse i rachunkowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia "Finanse i Rachunkowość" realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych to 9. program na świecie w rankingu Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2022, w kategorii Taxation.

Oprócz klasycznego warsztatu ekonomisty studenci kierunku finanse i rachunkowość otrzymują profesjonalne narzędzia praktyczne z zakresu rachunkowości, księgowości, analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, analizy portfelowej i technicznej, finansów międzynarodowych, zabezpieczania przed ryzykiem kursowym, prawa finansowego - wszystko to, co jest niezbędne na wszystkich stopniach kariery przyszłych księgowych, ubezpieczeniowców, analityków giełdowych i rynkowych, bankowców.

Szczególnym atutem kierunku są specjalizowane kursy z bankowości poruszające tak aktualne tematy jak analiza ryzyka finansowego, stabilność banku, modelowanie rynków finansowych, a także warsztaty menedżera finansowego, które powinny zainteresować przyszłych adeptów działów marketingu i reklamy.

W ramach przedmiotów kierunkowych studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o finanse behawioralne, aspekty funkcjonowania bankowości centralnej i komercyjnej, analizę i kryzysów walutowych, bankowych, zadłużeniowych.

Nasz program Finanse i Rachunkowość:

  • to drugi najlepszy kierunek finansowy w kraju wg rankingu magazynu Perspektywy 2022
  • posiada akredytację „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej” Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • posiada międzynarodową akredytację ACCA , potwierdzającą wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i dający możliwość zwolnienia z egzaminów ACCA poprzez zaliczenie akredytowanych przedmiotów.

Na kierunku Finanse i Rachunkowość przyglądamy się wnikliwie rynkom finansowym, ubezpieczeniowym, finansom przedsiębiorstw oraz polityce pieniężnej i bankom komercyjnym. Na studiach II stopnia studenci mogą realizować badania w ramach trzech grup tematycznych:

  • zaawansowanej rachunkowości - determinanty ujawnień informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, źródeł pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw, różnic między prawem bilansowym a prawem podatkowym, analizy finansowej przedsiębiorstw, analiza rachunku kosztów i zastosowania rachunkowości zarządczej,
  • zaawansowanych rynków finansowych - modelowanie ilościowe w finansach inwestycyjnych i na rynkach finansowych,
  • ryzyka finansowego - zarządzanie ryzykiem finansowym, analiza ryzyka inwestowania na rynkach międzynarodowych.

Qualification awarded:

Master's degree in finance and accounting

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate of this specialization:
- knows in-depth scientific theories in the areas of social and exact sciences, especially in microeconomics, macroeconomics, and advanced econometric methods;
- knows and understands the theories, models, regulations, and guidelines in the field of finance and accounting thoroughly, meeting international standards;
- knows the position of economics and finance in social sciences and the economic, legal, ethical, and other conditions of various types of professional activity related to finance and accounting, including the principles of intellectual property protection and legal matters;
- can model econometrically, formulate and verify research hypotheses, forecast time series with the use of analytical and IT tools, and advanced information and communication techniques;
- can apply the principles and standards of accounting;
- can identify, interpret and explain complex phenomena using the knowledge of microeconomics and macroeconomics theories;
- can identify, interpret and explain complex phenomena using the knowledge of international finance, markets, and financial institutions and instruments.
- can create reports and communicate the results of independent analyses effectively, including the English language at the B2 + level;
- can plan and organize their own and teamwork effectively; can lead debates, critically refer to the results of their own research and compare them with scientific research in economics and finance;
- can quickly learn independently and raise the acquired qualifications; can plan and implement their own learning throughout their life and guide others in this regard;
- is prepared to view critically on the advanced level theoretical and conceptual achievements of microeconomics, macroeconomics, and the history of economics and finance; is prepared to use the acquired knowledge to solve advanced problems and consult experts in the event of difficulties when solving them on their own;
- is prepared to think and act entrepreneurially and fulfil social obligations; is prepared to implement complex projects, and to work individually and in a team in a creative way; and
- is prepared to abide by professional ethical standards, fulfil undertaken commitments, and develop and disseminate acquired competencies and knowledge.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/