On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > European Studies > European studies, full-time, second cycle

European studies, full-time, second cycle (S2-EUSE)

(in Polish: Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Kierunek objęty wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanym w ramach PO WER, ścieżka 3.5, którego beneficjentami będą studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2019/2020.

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW. Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

  • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
  • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
  • opracowywanie strategii decyzyjnych;
  • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie www.pl.europeistyka.uw.edu.pl

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Master degree in European studies

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Access requirements

entrance examination

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1 Key learning outcomes:
Graduate of the second degree:
• have a thorough knowledge of the ties of political, economic, social and cultural processes in Europe and Europe with the world,
• has in-depth knowledge about the social, economic, cultural change in Europe,
• know in depth how the selected methods and tools for the description of structures and social processes,
• is able to use theoretical knowledge to describe and analyze the processes and phenomena in Europe,
• is able to correctly interpret the processes and phenomena in the history of Europe,
• can formulate critical reviews of selected problems within the European studies,
• know how to independently acquire knowledge and direct the development of their skills,
• understands the need for learning throughout life, and updating knowledge of European affairs.
2 The second dimension of study in ECTS: 120; number of semesters: 4
3 Standards of Teacher Education: Not applicable.
4 Number of credits per course:
• basic sciences: 16 ECTS credits,
• a practical nature: 18 ECTS credits,
• Modular choose 44 ECTS credits.
5 Internships are not provided for in the program.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
wyk_spe - Specialized lecture
cl - Class
kon - Seminar
e - Examination
g - Grading
SecondECTSlectwyk_speclkonexam
Administration in the EU states215g
Common Market Law and its Application to Undertakings4e
International arbitration21530g
Dynamics of the EU policies430g
Structural Funds and assistance programs4g
The Effects of Economic Migrations for European Labour Markets2g
The consequences of non-compliance of national courts with EU law215g
The foreign policy of the EU Member States4e
The EU and the Major Emerging Markets4g
European Union in the global financial crisis215g
European banking market law. European monetary law430e
Minorities in the EU2g
Political Marketing2g
Energy Policy of the EU and Alternative Energy Sources215g
Public relations2g
European Union development and humanitarian policy2g
The processes of the EU enlargement215g
Pluralism of socio-economic systems430e
Area of Freedom, Security and Justice215g
Eastern Policy of the European Union215g
Polish Foreign Policy430e
Regionalization of the European market - the conditions of development and financing2g
Total:607513560

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/