On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

European studies (S1-EUSE)

(in Polish: Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku „europeistyka – studia europejskie” trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium. Absolwenci mogą podjąć dowolne studia magisterskie w kraju lub za granicą.

Czego i jak uczymy?

Kierunek „europeistyka - studia europejskie” ma charakter interdyscyplinarny i przekazuje wiedzę o szeroko rozumianej Europie z perspektywy politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii oraz zagadnień kulturowych i kwestii bezpieczeństwa. To, co nas różni od innych europeistyk, to to, że nasze studia odnoszą się do zagadnień integracji europejskiej, czyli funkcjonowania Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach, ale w coraz większym wymiarze zajmują się też szerszym pojęciem – Europą – i jej problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jak też jej oddziaływaniem na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np. europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? Oto przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi absolwenci zdobyli gruntowną wiedzę akademicką, jednocześnie jednak bardzo dbamy o to, aby zdobywali umiejętności praktyczne (np. w zakresie prezentacji, pisania czy umiejętności aplikowania o fundusze). Chcemy, żeby orientowali się w aktualnych wydarzeniach w Europie oraz potrafili analizować i interpretować złożone problemy naszego kontynentu. Ważnym elementem naszych studiów jest umiejętność wykorzystania dorobku więcej niż jednej dyscypliny naukowej do rozwiązania danego problemu czy zagadnienia.

Zajęcia w Centrum Europejskim są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich; wielu z nich posiada dużą praktykę zawodową – to byli dyplomaci lub pracownicy administracji centralnej oraz wybitni eksperci w swych dziedzinach.

Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr za granicą w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

W roku akademickim 2016/2017 nasze studia zostały ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną, która stanowi najważniejszą w naszym kraju instytucję oceniającą poziom dydaktyczny poszczególnych jednostek akademickich. Rezultatem przeprowadzonej wizytacji i szczegółowej analizy naszej działalności było przyznanie Centrum Europejskiemu - jako jednej z nielicznych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego - bardzo dobrych ocen we wszystkich badanych kategoriach. 

Priorytetem Centrum Europejskiego jest jakość zajęć dydaktycznych. Na rok akademicki 2018/2019 dla studiów I stopnia planujemy nowe działania projakościowe, które powinny zaciekawić studentów. Przede wszystkim, zaplanowaliśmy cykl zajęć seminaryjno-warsztatowych z udziałem zagranicznych gości zaproszonych specjalnie na zajęcia. Dadzą one studentom okazję zapoznania się z innymi spojrzeniami na omawiane problemy. W ramach zajęć poświęconych stosunkom międzynarodowym Unii Europejskiej zaplanowaliśmy ciekawe spotkania z naszymi partnerami z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, którzy przedstawią ukraiński punkt widzenia na relacje Unia Europejska - Ukraina. Zatwierdzony program działań projakościowych wraz z ich opisem zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej wiosną 2018 r.

Jakie są kariery naszych absolwentów?

Oryginalne, interdyscyplinarne wykształcenie stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębną znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego. Ćwiczenia z łączenia wiedzy z różnych dyscyplin owocują cennymi umiejętnościami elastycznego odnajdywania się w wielu środowiskach zawodowych.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Sejmu), firmach public relations, centrach informacyjnych i mediach. Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej. Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Bachelor degree (BA European Studies)

Access to further studies:

second cycle programme

Access requirements

ranking of Matura certificates (certificate of secondary education)

Learning outcomes

1 Key learning outcomes:
Graduate of the first degree
• have a basic knowledge about the types of political ties, economic, social and cultural rights in Europe,
• know historically and geographically variable position of Europe,
• know the common foundations of the civilization of Europe and understands the cultural diversity of European countries,
• recognizes the interdependence between peoples and countries of Europe,
• is able to analyze the causes and development of political, social, economic and cultural processes in Europe,
• reads and interprets own literature in the social sciences and humanities,
• is able to illustrate the problems discussed giving examples from contemporary European reality,
• can integrate knowledge from different fields in order to find solutions to problems,
• is prepared to initiate and actively participate in the work of interdisciplinary teams,
• is aware of the cultural diversity in Europe and the importance of European culture in the world.

The dimension of study in ECTS: 180; number of semesters: 6
3 Standards of Teacher Education: not applicable.
4 Number of credits per course:
• basic sciences: 21 ECTS credits,
• practical (laboratory and project classes): 22 ECTS credits,
• modular choose 54 ECTS credits.
5 Internships: mandatory, 120 hours, 4 ECTS credits.

The study program provides 120-hour practices, for which students receive 4 ECTS credits. The practice can be done in businesses, units of government, local government, social institutions, educational institutions, health care, culture, research institutions or other entities, if the nature of the practices undertaken by students will be compliant to the field of study. Apprenticeships also include participation in projects, which are initiated and organized by the University of Warsaw. The aim of the practice is the realization of two directional learning outcomes: K_U10 - integrates knowledge from various disciplines to find solutions to problems; K_K03 - is able to work and adapt in international environments, especially in environments of European companies and institutions.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
pr_zaw - Professional placement
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
SecondECTSlectclkonpr_zawexam
International Economics230g
Cultural dilemmas of contemporaneity430g
Institutions and functioning of the European Union2g
Transformation of the society and culture of Europe430g
International Public Law430e
International Economics430e
Foreign and security policy of the European Union430g
European Union Law230g
European Economic Law230g
GLOBAL DIMENSION OF INTERNATIONAL RELATIONS330g
Political problems of contemporary world330g
European Economic Law4 or 330e
International Political Relations4 or 330e
The Law of the European Union4 or 330e
EU internal market430e
Theory of economic integration2 or 315g
European Union and Council of Europe Information Systems41530g
Europe - Civilisation History230g
Cultural codes of Europe230g
International Cultural Relations430g
Internship4120c
Total:54270120180120

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/